Lokal närvaro för export av eko

Nr 2/2018

De hetaste marknaderna för export av svenska ekologiska och Krav-märkta livsmedel är Kina, Danmark, Tyskland, Frankrike och Storbritannien, enligt en ny rapport från Organic Sweden.
Kina anses vara en marknad med stor potential för svenska företag.
I Kina finns en stor konsumentgrupp som är villig att betala extra för livsmedel som är ekologiska. Svenska produkter anses vara hållbara, hälsosamma, naturliga och trovärdiga.
Två faktorer lyfts fram i rapporten som särskilt viktiga för att lyckas. För det första krävs lokal närvaro på exportmarknaden för att skaffa kundkontakter och kännedom om marknaden. För det andra är det viktigt att fortsätta marknadsföra Sverige för att stärka bilden av svenska ekologiska livsmedel.