Många Baddarsugna stödde kexfabriken

Nr 3/2018

– Alla politiska partier i Kungälv har nu enats om att ta upp diskussioner med Orkla och se på möjligheterna att ha kexverksamhet kvar i Kungälv, säger Morgan Andersson, vice klubbordförande på Göteborgs Kex.

Beslutet i kommunstyrelsen i Kungälv togs den 14 februari och därmed är en första pusselbit på plats för att få ledningen för Orkla Confectionery & Snacks att ändra sitt inriktningsbeslut som är att bygga den nya kexfabriken i Riga i Lettland.
– Det känns bra, säger Morgan Andersson. Nu läggs partipolitiken åt sidan och alla tänker på Kungälvs bästa.
Fackklubbarna vid Göteborgs Kex har anlitat löntagarkonsulten Nils-Åke Carlsson, som för deras räkning ska granska Orklas inriktningsbeslut och se vilka fördelar och nackdelar de båda produktionsplatserna, Riga och Kungälv, erbjuder.
– Nu får vi se vad löntagarkonsultens granskning av inriktningsbeslutet visar ihop med det eventuella erbjudandet om tomt som kommunen planerar att ta fram. Mer än så kan jag inte säga, men vi fortsätter vår opinions-
bildning.

• Hur går det?
– Det går strålande. När Baddarna såldes på fredagen och lördagen ringlade köerna utanför fabriken och vi fick massor med namnunderskrifter.
En av många som skrev under Kexupproret – Stoppa utflyttningen av Göteborgs Kex! var kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Ann-Sofie Hermansson, som inte kan förstå hur Orkla tänker, när de vill lägga ner den enhet som ligger mitt i det västsvenska industriklustret som levererar på världsklassnivå. (Se intervjun på sidan 18.)

Dorota Galik, klubbordförande på Göteborgs Kex, säger att de hittills fått in 2 500 underskrifter på namnlistorna och att det är 2 798 som stöder Kexupproret på Facebook.
– Namnlistorna är också ute på Livsklubbarnas årsmöten som de håller i februari och mars. Dessa har vi ännu inte fått, säger hon.
LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson har bjudits in av Livsklubben och kommer att besöka Göteborgs Kex i slutet av februari för att informera sig och markera betydelsen av att kexfabriken finns i Kungälv.

Relaterade artiklar