Mjölkjätte inför sparprogram

Nr 5/2018

Arla Foods drar igång ett jättelikt sparprogram. Målet är att ha sparat in 400 miljoner euro, cirka 4,1 miljarder kronor innan 2020 års slut.
– Det är stora siffror och svårt att överblicka vad det innebär, säger Mikael Larsson, Livs representant i företagets europeiska företagsråd, EWC.

Den analys som görs med hjälp av konsulter ska leda fram till ett konkret sparprogram. Konsulterna ska titta på i princip allt, administration, produktion, bemanning, inköp, HR-kompetens, och det ska ske på varje enskild anläggning, uppger Mikael Larsson.
– Självklart blir det större fokus på de stora anläggningarna, men alla är berörda.

Orsaken till sparprogrammet är många, största enskilda är Brexit som inneburit att brittiska pundet fallit, och att prisutvecklingen på fett i förhållande till protein varit ogynnsam.
Storbritannien är Arlas enskilt största marknad och det betyder att exporten dit ger mindre betalt när pundet faller. Dessutom har Arla satsat mycket på proteinprodukter, som nu har haft en sämre prisutveckling än fettprodukter.
– Det är för tidigt att säga något om hur sparprogrammet kommet att slå mot jobben. Det är inte så att Arla kommer sluta att investera på grund av det här sparprogrammet, utan de fortsätter. Det handlar om att hitta effektivare sätt att driva verksamheten, säger Mikael Larsson.