Nya regler för utstationering

Nr 11/2017

Till slut lyckades EU:s medlemsländer komma överens om ändrade regler för den som jobbar tillfälligt i ett annat EU-land än det egna, det så kallade utstationeringsdirektivet. Principen om ”lika lön för lika arbete” får brett stöd, vilket gläder den svenska regeringen, men kompromissen blev att principen blir tvingande först efter 18 månader, först 12 månader som utan problem kan förlängas med 6 månader.
Till Arbetet säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) att hon tycker att det är bra.
– Jag har lagt ner mycket tid på att argumentera och få ihop den här breda överenskommelsen.
Storbritannien, Irland och Kroatien valde att ställa sig vid sidan om överenskommelsen. Polen, Lettland och Ungern sade nej.