Platschefen: Vi vill förse våra befintliga kunder först

Nr 3/2018

– Vår produkt har utvecklats bra, det är idag stor efterfrågan på röding, säger André Svensson, platschef på Umlax förädlingsanläggning.
Sedan han började på anläggningen 2010 så har omsättningen fördubblats. Det har lett till fler fasta jobb, vilket han är glad över men skulle samtidigt önska att de kunde erbjuda fler heltidsjobb.
– Vi är så effektiva i produktion, rensar mycket fisk på kort tid. För att få fler heltidsjobb måste vi hålla på mer med varje fisk.

Han säger att det är målet, att öka förädlingsgraden, men att de inte är där än. Det gäller också att få fram tillräckligt med fisk. Just nu går 25 procent på export till Finland och fem procent till övriga Europa, bland annat till Carrefours butiker i Belgien. Det finns planer på att både expandera och exportera mer. De har ett ganska angenämt problem, efterfrågan är större än tillgången på fisk.
– Allt det vi tar fram säljs. Det är positivt. Vi har till och med en lista på kunder som vill in som vi säger nej till. Vi vill förse våra befintliga kunder först och främst så att de blir nöjda.

Relaterade artiklar