Praktik och studier ska ge anställning

Nr 5/2018

På den stora knäckebrödsfabriken i Filipstad varvar nyanlända två veckors praktik med två veckors svenskstudier. En lyckosam satsning som rönt en hel del uppmärksamhet och som även prisbelönts.

Det har varit ganska så hårt tryck på Filipstad som tagit emot ett stort antal flyktingar under den senaste stora flyktingströmmen. Alla goda krafter har behövts för att ordna med bostäder och för att så många som möjligt ska få jobb.
Barilla (före detta Wasabröd) i Filipstad har dragit sitt strå till stacken. Företaget inledde för två år sedan ett samarbete med Arbetsförmedlingen för att få nyanlända i arbete där de får möjlighet att varva praktik med språkstudier. Arbetsförmedlingen står för etablerings- alternativt aktivitetsersättning, företaget står för handledning och praktikplats.
– Tanken är att detta ska leda fram till jobb, det är det som är ambitionen, säger Michael Priba, HR på Barilla.
Företaget har haft praktikanter inne som varvat arbete med studier sedan 2016.
– Vi har testat olika upplägg, halva veckor och en vecka, det har varit lite olika. Två veckor är det som känts bäst för både praktikanterna och för oss. Det blir mer kontinuitet så, berättar han.

Det varierar hur många företaget tar in åt gången. Just nu är de ett tiotal praktikanter som är uppdelade i två grupper som varvar arbete i två veckor med yrkessvenska i två veckor som är nytt för i år.
– Innan har det handlat om svenska för invandrare. Nu går språkstudierna ut på att lära sig det som krävs för ett visst yrke; i detta fall handlar det om att utbilda sig till paketeringsoperatörer. De använder våra instruktioner, våra hygienregler och våra underlag i undervisningen, förklarar Michael Priba.
Det är på ompackningsavdelningen på utlastningen som de praktiserar om de saknar utbildning och inte behärskar det svenska språket. Praktiken varar som längst i ett halvår.
– Därefter hoppas vi kunna erbjuda dem arbete. Just nu ligger de bra till i tid för nu är vi snart framme vid sommaren och det är ett bra tillfälle att komma in som sommarvikarie i anslutning till praktikperioden.
Sedan företaget inlett samarbetet med Arbetsförmedlingen så har ett tiotal gått vidare i anställning varav tre före detta praktikanter fått tillsvidareanställning på fabriken.
– Hur det gått för de andra vet vi inte, det har varit svårt att följa. Men vi vet att det finns de som fått jobb på annat håll och att det finns de som flyttat iväg.
Han tror att det som är avgörande för att få jobb är språket i kombination med arbetslivserfarenhet. Alla som gjort praktik får ett intyg och deras handledare fungerar som referens vid behov.
• Hur sker urvalet? Vem väljer ut de som får praktisera på Barilla?
– Senast så gick Arbetsförmedlingen ut med en bred inbjudan till nyanlända med uppehållstillstånd. Det var sedan upp till var och en att anmäla sitt intresse. Sedan gör vi ett urval. Vår ambition är att sätta ihop grupper där de talar olika språk, vilket bidrar till att svenska blir det gemensamma språket.
Michael Priba berättar att Barilla som koncern arbetar aktivt med mångfald och inkluderande. Alla anläggningar har till uppgift att genomföra olika aktiviteter inom detta område.
– Det här är ett av våra sätt att göra detta på.
Det har gått så bra att fabriken i Filipstad i år fick ta emot pris för sitt arbete vid en högtidlig ceremoni nere på huvudkontoret i Parma i Italien.
• Vad var bakgrunden till att ni bestämde er för att ta emot praktikanter? Arbetskraftsbrist eller att göra något åt att det är många som inte kommer i jobb?
– Vi startade samarbetet för att säkra behovet av arbetskraft samtidigt som vi vill ta vårt ansvar. Som stor arbetsgivare vill vi göra det som vi kan för att integrera. Så det är båda delarna, säger Michael Priba och tillägger:
– Det handlar inte om att ersätta befintliga jobb med praktikanter. Det jobb som de utför går utöver den vanliga bemanningen.

Även Arbetsförmedlingen har lyft fram knäckebrödsfabriken som ett gott exempel vid en dragning för 1 000 arbetsförmedlare vid en verksamhetsträff som Arbetsförmedlingen höll förra våren. Ansvariga på Barilla har också varit ute och berättat om praktikanterna som varvar språkstudier och arbete.
• Hur kommer Livs in i bilden?
– Vi kommer inte in så värst mycket. Vi tycker att det är bra att det finns en integration och att det är en sådan politik som förs. Det är många nyanlända och Barilla är ett stort företag som bör ta sitt ansvar. Det har de gjort här, säger Patrik Jonsson, Livs klubb-
ordförande.
• Håller du facklig introduktion för praktikanterna?
– Nej, tyvärr inte. Det är inget krav enligt kollektivavtalet, men i och med att jag själv jobbar på utlastningen så brukar jag ändå passa på att prata med dem om fackliga frågor. Skulle de bli kvar så får de givetvis en ordentlig facklig introduktion, säger Patrik Jonsson.
Vi har fram till nu suttit i ett konferensrum på fabriken. Nu går vi ner till utlastningen där tre praktikanter arbetar med ompaketering. De är alla nyanlända, det har inte gått mer än 36 månader sedan de fick uppehållstillstånd. Det är Ali Hassan Pass från Somalia, Ancha Hamed Ali från Etiopien och Hussein Sreki från Syrien som har praktiserat i tre månader. De har olika bakgrund, har varit olika länge i Sverige. Det som de har gemensamt är behovet av att lära sig bättre svenska och att komma i arbete.
– Jag skulle gärna vilja få fortsatt jobb på Barilla, säger Ali Hassan Pass och detsamma gäller för de andra två som nickar instämmande.