”Prata politik är en demokratisk rätt”

Nr 4/2018

Inför valet den 9 september kommer Livs förtroendevalda att göra så som man alltid har gjort, nämligen prata politik på jobbet med sina medlemmar. Det är en demokratisk rätt som förbundet anser sig ha.
På region Syds verksamhetsträff i Kristianstad i mitten av mars drog den demokratiska debatten igång.
Till träffen hade regionen bjudit in riksdagsledamoten Anneli Karlsson (S) som sitter i arbetsmarknadsutskottet, vilket ger henne möjlighet att påverka i de viktiga frågorna som rör jobben.
– Jag är mycket bekymrad över att vi kommer att hamna i en situation, då vi har en majoritet i riksdagen ledd av Moderaterna och som med stöd av Sverigedemokraterna, kommer att förändra spelreglerna på arbetsmarknaden, sa hon.

Moderaterna har deklarerat att om de får bilda regering efter valet vill de förändra Las, så att lagen blir mer anpassad till arbetsgivarnas behov av att säga upp personer som inte har den rätta kompetensen. Undantag från turordningsregeln ska gälla för företag som har upp till 50 anställda.
– Organiserar Livs många företag med mindre än 50 anställda? undrade Anneli Karlsson.
– Mer än hälften, svarade Mats Löfström, ombudsman i region Syd.
Uppenbarligen en politisk fråga som har med den fackliga kärnverksamheten att göra. Och så var det med de flesta frågor som kom upp på mötet till exempel konflikträtten, sjukförsäkringen, a-kassan och lönerna som vissa partier vill lagstifta om för att sänka.

Inför detta val har Svenskt Näringsliv gått ut hårt och uppmanat sina arbetsgivarorganisationer att säga nej till politik på jobbet. Livsmedelsföretagen, som är Livs motpart, har följt denna hemställan och skickat ut ett cirkulär med riktlinjer där det står:
”Politiska tal bör endast tillåtas om de hålls utanför arbetstid och endast om de som själva är intresserade behöver lyssna. Exempelvis är det alltså inte lämpligt med den typen av aktivitet i personalmatsalen under lunchtid.”
Som svar på detta cirkulär har Livs skickat ett eget där man slår fast att det är fackföreningens grundläggande uppgift att diskutera villkoren på jobbet, arbetsmarknaden och i samhället.
Det är inte arbetsgivaren som ska sätta dagordning för fackföreningen. Det innebär att de fackliga företrädarna även fortsättningsvis har rätten att informera och föra samtal med medlemmar på medlemsmöten, på raster, via klubbens anslagstavla eller via informationsbroschyrer till medlemmarna.
”Det som finns att ta hänsyn till är att det inte ska störa arbetet”, skriver Livs.
Inför valet storsatsar LO på att genomföra 500 000 valsamtal med medlemmar, det kan vara i telefon eller på arbetsplatser. Det kan vara arbetskompisar emellan. Det viktiga är att prata politik och att använda sin rösträtt.

Anneli Karlsson, som är tjänstledig från sitt jobb som ombudsman på Handels, ville veta vilka politiska frågor som engagerade de fackliga ombuden i region Syd.
De flesta frågor som kom upp rörde jobben och hur man på politisk väg kan komma åt eländet med sms-anställningar och borgerliga förslag som går ut på att urholka strejkrätten, men flera ombud var också upprörda över att äldreomsorgen och skolan inte fungerar.
Anneli Karlsson höll med om att det är ett problem att många kommuner har dålig ekonomi och att statliga pengar därför måste öronmärkas, så att de går till att anställa fler undersköterskor och lärare.