Riskkapitalbolag vill köpa Unilevers margarin

Nr 1/2018

Ett amerikanskt riskkapitalbolag, KKR, har lagt ett bindande bud på nästan 68 miljarder kronor på Unilevers margarindel. I denna ingår fabriken i Helsingborg, där ett 100-tal personer tillverkar bland annat Lätta, Flora och Becel.

– Vi har ju lärt oss av bland annat Findusfallet att amerikanska riskkapitalbolag inte är att lita på. Vi ska granska det här mycket noga, säger Lars Erlandsson, som är Livs klubbordförande på Helsingborgsfabriken.
Han är också en av åtta representanter i styrgruppen för Unilevers företagsråd, UEWC.
Unilevers margarindel utgörs av åtta fabriker runt om i Europa. Förutom margarin tillverkas vid Helsingborgsfabriken oljor, gräddprodukter och ost (Crème Bonjour).
– Vi står på fyra ben. Allt ska med i försäljningen. Dessutom har vi ett fristående lager som Livs också organiserar och det ingår också, säger Lars Erlandsson.

Situationen vid de andra fabrikerna i Europa är mer komplicerad, eftersom det också finns produkter som ska förbli kvar i Unilever efter försäljningen, till exempel majonnäs.
Sedan tidigare finns det frågetecken om framtiden för en fabrik i Spanien och en i Portugal samt en av två i Grekland.
– I den fackliga styrgruppen har vi sagt att vi vill ha en garanterad övergångsperiod på tre år under vilka Unilevers avtal och regler ska gälla. Det här är mycket viktigt för bland annat pensionsvillkoren som för många är kopplade till anställningen i Unilever.
Än så länge vet Lars Erlandsson mycket lite om riskkapitalbolaget.
– Någon gång i januari ska de träffa oss i styrgruppen och presentera sin plan. Vi har konstaterat att KKR inte har någon livsmedelsverksamhet, de har ett kontor i London, men det är inte huvudkontoret och vi vet inte vart ett sådant kommer att hamna.
KKR har heller ingen egen säljorganisation och ingen FoU-avdelning. Allt detta måste byggas upp.
– Vi har som sagt ännu inte fått full insyn i affären men det vanliga upplägget är att riskkapitalbolaget lånar upp pengar till affären på banken. Det är just nu fullt möjligt att göra, eftersom det finns rikligt med kapital. Kassaflödet från margarinproduktionen används för att betala räntorna på dessa lån.

I en tidningsartikel har Lars Erlandsson läst att Unilever sagt att man ska ge hälften av pengarna från försäljningen till aktieägarna som utdelning.
Affären kommer att ta tid att genomföra och han räknar inte med att den kommer att gå i lås förrän mot slutet av 2018.
Förutom margarin producerar Unilever glass och i Sverige äger man GB Glace-fabriken i Flen och dessutom är Unilever stort inom HPC-varor, tvättmedel, sprayer och deoderanter. Dessa är varumärken och produktionen av dem är inte direkt berörda av affären med riskkapitalbolaget KKR.