Så går det till när Livs nya ledning ska väljas

Nr 9/2016

På kongressen i maj 2017 ska en ny ledning för Livs väljas. Hur det ska gå till är en fråga som valberedningens ordförande, Johan Larsson, är mitt uppe i. Han ville se många nomineringar till posterna.

Johan Larsson, som är chaufför vid Nyhléns Hugosons i Skellefteå och sitter i klubbstyrelsen, har precis kommit hem från en Turkietsemester, när Mål & Medel får tag på honom.
– Valberedningen ska ha ett möte om några veckor och då kommer vi att stämma av mot stadgarna så att vi får alla stoppdatum rätt. Därefter ska vi lägga ut informationen om valen och hur det går till att nominera på Livs hemsida, säger han.
Det finns fortfarande praktiska frågor att lösa men av stadgarna framgår att det är regionerna som genomför nomineringsmöten och att dessa hålls i samband med verksamhetsträffarna som, enligt planen, ska hållas i alla regioner den 1 februari 2017.
Nuvarande förbundsordförande Hans-Olof Nilsson kommer inte att ställa upp för omval. Detsamma gäller Livs andre ordförande och avtalsansvarige Gerald Lindberg.
Ordförande, andre ordförande och tredje ordförande väljs på ordinarie kongress. Förslagen på lämpliga personer tas fram av valberedningen innan kongressen och inte som förr under själva kongressen.
– Fördelen med den nya processen är att alla hinner få bättre koll på de nominerade och bilda sig en uppfattning om personerna, säger Johan Larsson.
Livs ska ta in en resurs utifrån som ska hjälpa till med de praktiska aspekterna kring nomineringar och val. Det handlar om att använda Livs hemsida, skicka ut cirkulär och att utarbeta en ordning som gör att Livs medlemmar på arbetsplatser utan klubb, får sin rätt att nominera och välja ombud tillgodosedd.
Förutom Johan Larsson (Norr) består förbundets valberedning av Reza Ahmadzadeh (Öst), Eva Palmkvist (Mitt), Urban Jernberg (Väst) samt Roland Carlsson (Syd).