SD-aktivist fråntas sitt uppdrag i Livs

Nr 2/2018

En medlem i Livs på Guldfågeln i Mörbylånga har fråntagits sitt fackliga uppdrag i arbetsplatsklubben, eftersom han är aktiv i Sverigedemokraterna, SD.

– Det handlar inte om att utesluta medlemmen, utan om att frånta honom hans fackliga uppdrag, förklarar Solweig Larsson, Livs tredje ordförande.
Den aktuella medlemmen är ledamot i styrelsen för den lokala SD-föreningen på Öland.
– Som vi ser det får personen välja mellan att vara aktiv i SD och att vara aktiv i Livs. Om man är aktiv i Livs, oavsett vilket förtroendeuppdrag man har, så är det i Livs namn man agerar. Man kan inte både företräda oss och SD, säger Solweig Larsson.
Det är Livs förbundsstyrelse som fattar beslut om att skilja en medlem från sitt fackliga uppdrag. Det sker efter en dialog med medlemmen, då denne får förklara hur han eller hon ser på sina olika uppdrag.
Enligt förbundsstyrelsen står Sverigedemokraterna för en annan värderingsgrund än förbundet. Livs grundsyn anges i stadgarna där målparagrafen, §1 Uppgift, bland annat innehåller följande:
”Förbundets uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhället utifrån en socialistisk och feministisk grundsyn samt att under demokratiska former medverka till en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati.”
•Men personen har ju blivit demokratiskt vald på ett årsmöte?
– Ja, men det förändrar inte sakförhållandet. Att kombinera ett aktivt medlemskap i Livs (förtroendeuppdrag) med ett aktivt medlemskap i SD är enligt vår tolkning av förbundets stadga inte möjligt, säger Solweig Larsson.

Hur förbundsstyrelsen ser på rollen som förtroendevald i Livs framgår av beslutet som blivit offentligt genom att medlemmen själv lagt ut det på sociala medier:
”Som förtroendevald i Livs ska du tillvarata medlemmarnas intressen och i den rollen utgör du en förebild för alla medlemmar. Som aktiv Sverigedemokrat ska du driva deras politiska inställning i exempelvis invandringspolitiken. Livs är ett förbund med många medlemmar som har invandrarbakgrund. Du ska som förtroendevald i Livs kunna företräda och vara en förebild även för dessa medlemmar, vilket enligt förbundsstyrelsens bedömning inte går att förena med att samtidigt vara aktiv i Sverigedemokraterna.”

• Vad säger medlemmen själv om detta?
– Han menar att uppdragen i de olika organisationerna går att kombinera, men det anser inte vi. Han måste välja antingen det ena eller andra. Det är vad som gäller om han ska inneha ett förtroendeuppdrag i Livs, men medlem kan han självklart vara oavsett vad han har för politisk tillhörighet.

Lisa Andersson, lokalombudsman i region Syd, och den som från förbundets sida varit engagerad i fallet, säger att det är en jätteviktig fråga.
– Det handlar om allas lika värde.
Förtroendevalda från region Syd kommer att vara med på Livsklubbens årsmöte på Guldfågeln i februari för att ge förbundets syn.
Även Eva Guovelin, Livs ordförande, har tackat ja till att komma till klubbens årsmöte.
Vice ordförande i Livsklubben, Anna Olsson, tycker att det är bra att förbundsledningen kommer.
– Det visar att vår arbetsplatsklubb som ligger långt bort har betydelse. Det är bra att förbundet förklarar hur man ser på Sverigedemokraterna. Det handlar om att SD:s politik går emot det facket kämpar för. De vill ju till exempel försämra Las.

Relaterade artiklar