Slakteristrejk i Estland avslutad

Nr 5/2018

Strejken på HK Scans slakteri i Rakvere i Estland avslutades den 16 april. Den gav åtta procents lönepåslag till de strejkande, men inget skriftligt avtal om erkännande av facket.
Strejken vid HK Scans slakteri i Estland varade tio veckor och är därmed den längsta i landets moderna historia. Den började spontant i februari vid en avdelning på slakteriet, men blev efter att de strejkande organiserat sig i metallfacket IMTAL förklarad tillåten av riksmedlaren.
– Positivt är att de strejkande på slakteriet i Rakvere fått tillbaka sina arbeten och att de vunnit framgång vad gäller lönepåslaget. Det uppgår inte till vad de ville ha, men det är ändå mer än vad andra arbetare på slakteriet har fått, säger Henri Lindholm från finska Sel-facket som har huvudansvaret för den fackliga koordineringen.
Det negativa är att HK Scan fortfarande inte skrivit under ett erkännande av IMTAL-facket som representant för hela arbetsstyrkan vid slakteriet.
– Det är bara för de fackliga medlemmar som HK Scan erkänner IMTAL-facket som motpart. Det gör att det måste driva denna fråga vidare med hjälp av det globala facket, IUL, så att ett fullständigt fackligt erkännandeavtal kan tecknas med företaget.
Sammantaget menar Henri Lindholm att strejken ändå blev framgångsrik. 115 arbetare gick med i facket, vilket är mycket med estniska mått mätt. Dessutom har strejken fått positiva omnämnanden i estniska media.
– Det hör inte alls till det vanliga, säger han.