Strejk för rätt till avtal hos norsk laxexportör

Nr 10/2017

Den 8 september gick de anställda i det polskägda bemanningsföretaget, Norse Production ut i strejk för att få rätt till tarifflöneavtalet och för rättvisa arbetsvillkor.

Norse Production bemannar laxexportören Sekkingstads fabrik på Sotra utanför Bergen. De flesta av de anställda kommer från Polen eller Litauen, men det finns också norrmän i arbetsstyrkan.
Många arbetar på så kallade nolltimmarskontrakt, vilket innebär att de inte har en garanterad arbetstid utan kallas in vid behov.
Sekkingstad är en av Norges ledande exportörer av lax med kunder över hela världen. Merparten går till EU.
Norsk Nærings- og Nytelsemiddelarbeiderforbund, NNN, organiserar huvudparten av arbetarna i bemanningsföretaget och kräver nu lika och rättvisa villkor för alla arbetare enligt gällande kollektivavtal.

– Utanför fabriken står strejkvakter, men produktionen är fortfarande igång, säger Jarle Wilhemsen, NNN:s andre ordförande.
Fabriken bemannas för närvarande av ett 50-tal oorganiserade
och inhyrda som är strejkbrytare.
– Vi behöver få stopp på produktionen i fabriken och har därför begärt sympatiåtgärder från andra norska LO-förbund.

I första hand är det transporter till och från fabriken samt energiförsörjningen som NNN-facket vill blockera.
Sympatiåtgärderna har en varseltid på tre veckor innan de träder i kraft, vilket innebär att konflikten kommer att hamna i ett nytt och avgörande skede i mitten av oktober, vecka 42.
Svenska Livs och det globala facket IUL uttalar sitt fulla stöd till de strejkande och till det norska facket.