Stuguthyrning i Nacka upphör

Nr 7-8/2017

Stuguthyrningen hos Stiftelsen Anna Johansson-Visborgs Minne i Nacka utanför Stockholm kommer att upphöra och istället ska behövande kvinnor erbjudas stipendier till valfri semester. Det är stiftelsens huvudmän, Livs och LO-distriktet i Stockholm, som tagit beslut om denna förändring.
Anna Johansson-Visborgs Minne har ett 80-tal stugor i Nacka utanför Stockholm som man hyrt ut under sommarhalvåret till behövande kvinnor.
– Ett problem har varit att Skatteverket satte en ny och lägre gräns för vad som ska räknas som ”behövande” och det har gjort att stugorna inte hyrts ut. Det har i sin tur gjort att de ekonomiska intäkterna inte varit tillräckligt stora för att rusta upp stugorna, förklarar Jörgen Nyberg, central ombudsman i Livs och ledamot i stiftelsens styrelse.
För att komma tillrätta med problemet har man ansökt om att förändra inriktningen på stiftelsen.

Den ska i framtiden inte längre vara en verksamhetsstiftelse som hyr ut semesterstugor utan istället bli en avkastningsstiftelse som erbjuder semesterstipendier till samma kategori av behövande kvinnor. Att ändra verksamhetsformen har Kammarkollegiet gett klartecken till.
På det sättet kan stiftelsen fortsätta att förvalta minnet av bryggeriarbetaren Anna Johansson-Visborg. Pengarna till stipendierna ska komma från försäljningen av stugområdet i Nacka, det finns en färdig detaljplan för delar av området.
– På det sättet kan vi hjälpa fler behövande kvinnor, säger Jörgen Nyberg.
Styrelsens arbete med att formulera stipendiereglerna pågår.
– Årets stuguthyrning kommer inte att påverkas. Den fortsätter som vanligt och även 2018 kommer stugor att hyras ut, säger Jörgen Nyberg.

• Kommer någon stuga att bevaras som ett minne över Anna Johansson-Visborgs gärning?
– Det är svårt att säga. Det är ju som sagt en avkastningsstiftelse som vi vill skapa och den ska ägna sig åt att behandla och dela ut semesterstipendierna. Vår vilja är att Anna Johansson-Visborgs Minne på detta sätt kan hjälpa fler behövande kvinnor med valfri semester.