Svensk-finsk exportsatsning

Nr 5/2018

Varken Sverige eller Finland har varit särskilt framgångsrika som livsmedelsexportörer. Länderna delar ju ett bistert klimat och ett genuint intresse för maskinteknik, men det har varit lite si och så med de gröna fingrarna. I år ska det bli nya tag.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och hans finska kollega Jari Leppää har deklarerat en gemensam avsikt om ett samarbete om ”exportfrämjande åtgärder”.
Det ska bli gemensamma samlingspaviljonger vid mässor, gemensamma e-handelslösningar och digitala plattformar på tillväxtmarknader. Logistiklösningar funderar man på och utbyte av kunskap och information.
Men Sven-Erik Bucht påpekar i pressmeddelandet att det är livsmedelsföretagen som måste göra det verkliga jobbet.
Riksdagen antog i juni 2017 en blocköverskridande livsmedelsstrategi med sikte på 2030 och målet är oförändrat; Att skapa en ökad livsmedelsproduktion på ett hållbart sätt genom att öka livsmedelsexporten. I år satsar regeringen 48 miljoner kronor.