Sydafrikanskt fack får pris i Norge

Nr 7-8/2017

Det sydafrikanska facket CSAAWU har fått Arthur Svenssons internationella pris för fackliga rättigheter. Priset, som är på 500 000 norska kronor, delades ut 15 juni under en högtidlig ceremoni i Oslo där 200 personer deltog, varav många fackligt aktiva.

– Det var verkligen överväldigande. Jag bad att jag inte skulle börja gråta inför alla människor, jag var så otroligt rörd. Att vi fått detta pris är en stor ära, säger Trevor Christians, generalsekreterare för CSAAWU
Han och Karel Swart, vice generalsekreterare, är på besök på Livs förbundskontor i Stockholm efter att ha tillbringat nästan en vecka i Norge i samband med prisutdelningen. Intervjuerna har varit många och de har uppskattat möjligheten att få berätta om fackförbundets kamp för att förbättra arbetsförhållandena för de som plockar druvor och arbetar inom vinproduktionen.
CSAAWU har knappt 3 000 medlemmar som tillhör de lägst betalda i Sydafrika. Förhållandena på vingårdarna är närmast slavliknande. Arbetarna är helt beroende av arbetsgivarna, både vad gäller bostad och tillgång till vatten och el. Det är svårt att organisera dem då de ofta utsätts för hot om de går med i facket.
– Det är inte ovanligt att lantarbetare vräks eller hotas med vräkning. Det här är något som vi gör allt för att förhindra, berättar Karel Swart.
Prispengarna kommer de använda för att stärka facket, dels genom utbildning dels genom att organisera fler medlemmar.

I västra kapprovinsen, där CSAAWU är aktivt, finns cirka 200 000-300 000 lantarbetare, varav cirka fem procent är organiserade i flera olika fack.
– Det är en väldigt låg organisationsgrad. Att facken är svaga märks tydligt på arbetsförhållandena som är mycket dåliga, säger Trevor Christians.
Han understryker att det inte är fel på lagen när det gäller rätten att organisera sig, problemet är att lagen inte fungerar i praktiken då den krockar med landägarens rätt att bestämma över sin mark. Facket får inte tillträde med hänvisning till att arbetarna befinner sig på privat egendom.
Genom den danska dokumentären Bittra druvor (Uppdrag granskning), som visades förra hösten, blev de usla villkoren på vingårdarna kända inte bara i Norden utan även i Sydafrika.
– Myndigheterna gjorde egna undersökningar som visar att förhållandena till och med var sämre än vad som framkom i dokumentären, säger Trevor Christians.
Samtidigt som dokumentären visades pågick en strejk på Robertson Winery för högre lön och rätten att teckna kollektivavtal.
Den blev framgångsrik så till vida att avtal tecknades och lönerna höjdes, inte så mycket som arbetarna krävt men mer än vad de fått igenom tidigare.
Strejken stöddes av IUL, Livsmedelsarbetarnas globala yrkesfack, där CSAAWU är medlemmar.

I Sverige har Livsklubben på Orkla Foods i Örebro länge stöttat arbetarna i Sydafrika. Redan 2010 började medlemmarna att engagera sig genom att samla in pengar.
– Det stöd som vi fått från Livsklubben har varit av stor betydelse, säger Trevor Christians.
Mål & Medel har följt Livklubbens solidaritetsarbete, till exempel när fackklubben samlade in pengar till 35 cyklar så att de förtroendevalda lättare skulle kunna ta sig runt.
Trevor Christians och Karel Swart var för tre år sedan på besök i Sverige för att personligen tacka arbetarna på Orkla Foods i Örebro för deras stöd. De var också i kontakt med Systembolaget men besöket gav inte önskat resultat. Nu gör de ett nytt försök.
– Vi vill att Systembolaget agerar så att vi som fackförening får tillträde till vingårdarna. Vi vill bli accepterade som partner för att se till att de etiska reglerna följs. Varför ska inte vi få chansen att göra som i Sverige? Arbeta i en partsammansatt kommitté, säger Trevor Christians.
Johan Torgå, tidigare klubbordförande på Orkla Foods i Örebro som varit drivande när det gäller solidaritetsarbetet, fortsätter nu som pensionär att vara engagerad. Han är på plats i Stockholm för att hjälpa CSAAWU i kontakterna med Systembolaget.
– Hittills har det varit mycket prat och lite verkstad, säger Johan Torgå.
Han berättar hur han tillsammans med arbetskamrater samlat in pengar utanför Systembolaget i Örebro och ofta fått frågan vilket sydafrikanskt vin man som konsument kan köpa med gott samvete.
– Jag brukar säga att de ska köpa vilket vin som helst och sedan ge en slant till oss som står utanför och skramlar för att på så sätt kompensera, säger Johan Torgå.

Relaterade artiklar