Valdebatt på medlemsmöte

Nr 5/2018

I mitten av april träffade Fredrik Ståhle, lokalombudsman i region Väst, medlemmar på Triumf Glass i Sävedalen i Partille strax utanför Göteborg. En av punkterna som avhandlades på medlemsmötet var valet den 9 september.
– I år är det två frågor som jag vill att ni ska känna till och som vi från Livs informerar om på alla sådana här möten, sa Fredrik Ståhle.
För det första handlar det om att allianspartierna tillsammans med Sverigedemokraterna vill försämra lagen om anställningsskydd genom att ändra i turordningsreglerna, något som skulle slå hårt mot en arbetsplats som Triumf Glass där många arbetat länge.
– Det skulle innebär att er långa anställningstid inte skulle räknas. Idag innebär sist in först ut att ni som jobbat länge har ett tryggare jobb och det med all rätt då ni varit trogna företaget länge.

För det andra handlar det om att alliansen och Sverigedemokraterna vill införa lagstadgade minimilöner.
– Dessa partier vill lagstifta om lägre löner än vad fack och arbetsgivare kommit överens om i kollektivavtalen.
Det här ledde till en livlig diskussion på medlemsmötet på glassfabriken. Det rådde delade meningar om det verkligen kunde stämma. Om lagen om anställningsskydd och vilka försämringar som är föreslagna rådde en utbredd osäkerhet. Det samma gällde lönerna, inte kan de sänka lönerna hur som helst. Då kommer ju folk att sluta och söka sig nytt jobb.
Fredrik Ståhle underströk att det är viktigt att känna till vad som är på gång. Det finns en stor risk att dessa frågor inte lyfts fram i valrörelsen.
– Det är vår plikt och skyldighet att berätta om detta så att folk vet vad det är som står på spel. Sedan bestämmer var och en var de lägger sin röst i valet. Men de här frågorna har väldigt stor betydelse för oss som arbetare.