”Vår skyldighet är att agera”

Nr 6/2018

Arbetsmiljöverket har en obligatorisk tillsynsroll när skyddsombud lämnar in begäran om åtgärd eller lägger ett skyddsombudsstopp.
– I båda fallen är det viktigt att vidta åtgärder och viktigt med samverkan, säger Kresimir Iveskic, enhetschef på avdelningsstaben för inspektion på Arbetsmiljöverket.
Han understryker att Arbetsmiljöverket inte kan ha några synpunkter på om skyddsombuden borde lägga färre eller fler stopp, detsamma gäller begäran om åtgärd.
– Det är inte vår uppgift att ha synpunkter på detta. Vår skyldighet är att agera.

Den rundringning som Mål & Medel gjort visar att det är ganska ofta som regionala skyddsombud inte lämnar begäran om åtgärd vidare till Arbetsmiljöverket utan löser det i samverkan med arbetsgivaren. Dessa fall har Kresimir Iveskic ingen kännedom om, då de aldrig skickas in till verket.
– Vi har bara att hantera de ärenden som kommer in till oss. I de andra fallen när det löser sig vid begäran om åtgärd utan vår inblandning så har samverkan fungerat bra och det är det viktigaste och något positivt.
Han betonar att när det gäller begäran om åtgärd enligt 6:6a och inte föreligger omedelbar fara så är det stor spridning på vilka frågor det kan handla om; både vad arbetsgivaren ska åtgärda och tidsramen.

Han kan inte säga i vilken utsträckning som skyddsombud, innan de agerar, rådgör med Arbetsmiljöverket.
– Jag tror att det förekommer, men jag vet inte hur ofta och vilka som gör det. Vår svarstjänst svarar på allmänna frågor från arbetsgivare och skyddsombud. Där kan de rådgöra och få vägledning hur processen går till. Det finns också information på vår hemsida. Inte i sakfrågan utan mer allmänt.
I de fall som verket agerar så återkopplar man alltid, enligt Kresimir Iveskic, till skyddsombudet som gjort anmälan.
– Om vi agerar och gör en inspektion så kallar vi alltid båda parter.

Relaterade artiklar