Vd: Bagerierna ska finansiera tillväxt i nya teknikföretag

Nr 12/2017

Mål & Medel frågar Moses Isik, vd för Garden Growth Industries, som köpt Alimenta, Europabagarn och Bålstabagarn, hur det kommer sig att företaget gått in i bageribranschen.
Moses Isik svarar i ett mejl att Garden Growth Industries äger eller har andelar i högteknologiska bolag, biotech- och life science-bolag, gruvor, industrifastigheter och verkstadsindustrier. De högteknologiska bolagen, som står för ungefär 50 procent av värdet, utvecklas snabbt och kräver ett jämt flöde av likvider för att finansiera tillväxten. Den andra halvan av bolagen, som är mer mogna och har stabila kassaflöden, följer konjunkturen. Han förklarar att strategin är att köpa företag vars kunder handlar lika mycket billiga konsumentprodukter såsom bröd, kaffebröd och konditorivaror i både hög- och lågkonjunktur.
– Det är orsaken till valet av segment och att det just blev bagerier är att marknaden för leveransbagerier som gör de färska flödena var väldigt fragmenterad i Stockholm. De befann sig i en generationsväxlingsfas och därmed fanns det goda grunder för att konsolidera, det vill säga att slå ihop flera mindre bagerier till ett större.

• Har du som är vd någon tidigare erfarenhet av bageribranschen?
– Nej, inte direkt och som man kanske förstår av vårt breda engagemang i många olika branscher så är vår kompetens helt enkelt att driva företag, det spelar ingen roll vilken bransch vi är i. Jan Stenbeck sa en gång att ”Det är ingen skillnad mellan att driva en elektronikchipsfabrik eller en potatischipsfabrik” och det citatet är både roligt och väldigt sanningsenligt. När jag besökte mitt första bageri var det som att resa 100 år bakåt i tiden, men jag ska se till att all kunskap som väldigt många andra branscher har även kommer till bageriernas fördel. Det finns ett enormt lyft att göra genom att ändra arbetssätten i organisationen och införa smartare system för att lyfta båda kvalitet och leveranssäkerhet.

• Europabagarns och Bålstabagarns produktion flyttas till Alimentas anläggning i Huddinge. Hur många anställda kommer att jobba där? Ryms produktionen eller innebär det att anläggningen kommer att byggas ut?
– Vi har ytterligare bagerier som kommer att flytta till Huddinge men som jag av sekretessskäl inte kan avslöja ännu, totalt rör det sig om 120 anställda som kommer att arbeta från Huddinge där vi har stora lokaler som rymmer tillverkningen som kommer att ha en omsättning på cirka 250 miljoner kronor på årsbasis från och med januari.

• Du har i tidigare artiklar sagt att du är expert på att ta över bolag och få ordning på ekonomin. Att det handlar om att jobba smartare och producera mer med färre anställda. Vad innebär det för de anställda på anläggningen i Huddinge?
– Det stämmer. I första skedet så innebär det att de får tydligare och mer fokuserade arbetsuppgifter och allmänt efter att vi har flyttat de andra bagerierna innebär det att både kvalitet samt ordning och reda hamnar på en mycket högre nivå. Uppsägningar som vi har gjort i samband med flytten har inte påverkat anställningarna i Huddinge utan de har gjorts på de bagerier som flyttas.

• Vilken produktion kommer det huvudsakligen handla om på anläggningen i Huddinge? Matbröd?
– Dagliga färska leveranser veckans alla dagar och året runt av matbröd-, kaffebröd- och konditoriprodukter till hela Stockholm med omnejd.

• Är denna investering långsiktig eller kortsiktig?
– Vi är en väldigt långsiktig aktör och har hittills faktiskt aldrig sålt 100 procent av något bolag. Att förvärva och konsolidera alla bagerierna kräver extremt mycket tid, energi och engagemang både för mig personligen och inte minst för mitt team. Det skulle aldrig falla mig in att offra så mycket för att göra detta kortsiktigt. Vi är här för att stanna. Förmodligen livet ut.

• Planeras ytterligare expansion inom bageribranschen? Kan även annan livsmedelsindustri vara av intresse?
– Ja, så är det. Vi har en ambition att nå en omsättning på 500 miljoner kronor till sommaren 2018 och 1 miljard om 3-5 år och då kanske vi även går in i andra närliggande produktområden som våra kunder efterfrågar.

• Till sist, det är imponerande läsning hur många företag som du är vd för (9 företag) samt alla andra styrelseuppdrag (ordförande och ledamot i 14 företag) som du innehar. Hur får du tiden att räcka till?
– Haha tack, ja jag jobbar väldigt intensivt men nyckeln är att ha väldigt mycket i huvudet så att jag på någon minut i dialog kan vara väldigt snabb med att analysera och ta beslut som är plus nittio procent rätt, vilket lyfter effektiviteten för hela vår koncern. Men samtidigt så har jag chefer och vd:ar som jobbat med mig länge och får stort förtroende att agera och ta större ansvar vilket är en nyckel för att ha en organisation som enklare kan expandera samt drivas effektivt, skriver Moses Isik och fortsätter:
– Jag har redan nu hittat en extremt duktig vd som kommer att få ta över stafettpinnen efter mig framåt våren 2018 i Big Bake Nordic AB, som är mamman för alla bagerier, och då går jag in som ordförande vilket inte är lika arbetsintensivt som att vara en operativ vd, men samtidigt lägger jag mer energi i letandet efter nästa förvärv.

Relaterade artiklar