”Vi har yttrandefrihet”

Nr 3/2018

– Målet för oss är att vi ska få en S-ledd regering så vi kan få gehör för våra frågor, säger Natasa Stojkovic, central ombudsman och förbundets valledare.

Hon berättar att Livs valplattform utgår från LO:s plattform som man tagit fram tillsammans och att kraven är förankrade bland Livs medlemmar som skrivit motioner till kongressen.
– Det handlar om fackliga frågor som vi beslutat att driva den politiska vägen.
För att sprida kunskap om vad valet handlar om och vilka frågor som LO-förbunden driver så drar LO igång en samtalskampanj med start den 16 mars, se separat artikel.
Natasa Stojkovic berättar att Livs kommer att delta i LO:s kampanj och att målet är att nå så många av Livs medlemmar som möjligt.
– Målet är att ringa alla medlemmar som vi har telefonnummer till och att genomföra så många arbetsplatsbesök som möjligt.
Det är också många som sagt till henne att de vill föra samtal.
– Det märks att våra medlemmar bryr sig om dessa frågor, att det är deras hjärtefrågor, säger Natasa Stojkovic.

• Men Svenskt Näringsliv har rekommenderat sina medlemsföretag att säga nej till politik på jobbet inför valet, hur ska det då gå med samtalen på arbetsplatserna?
– Arbetsgivarna kan inte bestämma vad vi ska prata med våra medlemmar om. Vi har faktiskt yttrandefrihet, svarar Natasa Stojkovic och understryker att det handlar om fackliga frågor som har med arbetsplatsen att göra.
– Våra medlemmar förtjänar bättre arbetsvillkor.
Den fråga som hon själv tycker är viktigast i valrörelsen är trygga anställningar.
– Det är grundläggande för att kunna påverka arbetsvillkor och förbättra arbetsmiljön.

• Vilket är det största hotet som du ser det?
– Det är försämringen av Lagen om anställningsskydd som Moderaterna vill genomföra och som har stöd av Sverigedemokraterna. Det skulle påverka oss som organisation och våra medlemmars möjlighet till ett drägligt liv.

Relaterade artiklar