”Viktigt ha koll på sin avtalspension”

Nr 12/2017

– Det är viktigt att ha koll på sin avtalspension och göra ett aktivt val av förvaltare, säger Jörgen Nyberg, central ombudsman på Livs och
ansvarig för pensionsfrågor.

Bakgrunden är det brev från Fora som gick ut i början av november till alla Livs medlemmar i åldrarna 35-61 år som inte gjort något aktivt val av pensionsförvaltare. I utskicket från Fora presenteras de olika pensionsförvaltarna som Livs medlemmar har möjlighet att välja mellan.
– Att brevet gått ut beror på att det finns många som inte gjort något aktivt val av pensionsförvaltare, förklarar Jörgen Nyberg.

Pensionsavsättningar till avtalspension för den som inte gjort något aktivt val hamnar i AMF Pension som LO äger tillsammans med Svenskt Näringsliv.
– AMF Pension är inget dåligt alternativ. Men jag vill ändå uppmana alla medlemmar att läsa på och göra ett val utifrån vilken förvaltare som passar de egna behoven, säger han och fortsätter:
– En försäkring som Livs förespråkar är Folksam-LO Fondförsäkring, som ägs av LO-förbunden och Folksam. Denna har låga avgifter och facket har som delägare både full insyn och påverkansmöjligheter.

Han understryker att det alltid går att göra ett nytt val om man ändrar sig. Det viktiga är att läsa på om de olika förvaltarna, vilket man kan göra på Foras hemsida. Hur mycket pengar det handlar om varierar från person till person. Den stora avsättningen till avtalspension, 4,5 procent av bruttolönen, görs från 25 års ålder för alla som arbetar inom livsmedelsindustrin och omfattas av kollektivavtal.
Redan från första arbetsdagen får numera också livsmedelsarbetare en avsättning till deltidspension, vilket parterna kom överens om i avtalsrörelsen 2013, och avsättningen är 0,9 procent under 2018.
– Det finns en uttalad målsättning från Facken inom industrin att fortsätta att bygga ut denna möjlighet till arbetstidsförkortning i kommande avtalsrörelser, säger Jörgen Nyberg.
Utöver en avsättning på totalt 5,4 procent till avtalspensionen har även livsmedelsarbetare möjlighet att få en avsättning på ytterligare 2,64 procent av bruttolönen till avtalspension genom att välja att ta ut den inarbetade arbetstiden i arbetstidskontot i pension och inte i pengar eller ledighet.
Det innebär att en livsmedelsarbetare kan få upp till åtta procent i avsättning till avtalspension.
– Överhuvudtaget så blir det med åren rätt mycket pengar som avsätts och det är därför viktigt att se över hur dessa pengar förvaltas, understryker Jörgen Nyberg.

Han råder den som vill ha koll på pensionspengarna att logga in på Foras sida där dessa uppgifter finns samlade.
• Hur vet man att arbetsgivaren verkligen avsätter rätt summa till avtalspensionen? Summan varierar ju från person till person?
– Jag har aldrig hört att det varit något problem med detta. Men det är alltid bra att årligen logga in på
fora.se och se vad som har betalts in, svarar Jörgen Nyberg.
Fotnot: Fora, som till lika delar ägs av Svenskt Näringsliv och LO, är ett serviceföretag med expertkunskap om kollektivavtalade försäkringar. Läs mer på fora.se

Relaterade artiklar