Viktigt med stöd

Nr 11/2017

Shen Batmaz, medlem i brittiska BFAWU, talade om strejken som hon deltagit i som anställd på McDonalds, se förra numret av Mål & Medel.
– Jag är på plats för att sprida information om vad vår kamp mot McDonalds handlar om och hur betydelsefullt det är med internationellt stöd.
För Shen Batmaz var ungdomsforum för unga fackligt aktiva en ny erfarenhet. Överhuvudtaget var hon imponerad av svensk arbetarrörelse. Det är mycket i England som gått förlorat under Margaret Thatchers tid vid makten, berättar hon.

Relaterade artiklar