Vilken fråga tycker du är viktigast i höstens val?

Nr 3/2018

Patrik Jonsson, Barilla Sverige, Filipstad
– Arbetsmiljöfrågan är viktig. Ingen ska behöva utsättas för dödsolyckor på jobbet, nolltolerans ska gälla på arbetsplatserna. Sen är sjukförsäkringen och schysta villkor viktiga frågor också.

Robert Kuusikko, Arla Foods, Sundsvall
– Trygghetsfrågor är viktigast. Jag tänker på sjukförsäkringen och på hur Försäkringskassan hanterat den, vilket lett till att många sjuka blivit av med sin sjukpenning. Jag tänker även på utanförskap som lett till oroligheter runt om i Sverige, vilket politikerna måste ta tag i.

Stefan Hortlund, Polarbröd, Älvsbyn

– Att stoppa neddragningar av välfärden som det tagit lång tid att bygga upp, men som tar kort tid att rasera. Det är också viktigt att fortsätta satsa på integration och jämställdhet, det är frågor som hänger ihop. Det handlar om lika villkor som arbetarrörelsen värnar om.

Ulrika Karlsson, Dafgårds, Källby
– Att göra något åt de osäkra anställningarna, anställningstrygghet är viktigt. Som det är nu så fortsätter arbetsgivarna att utnyttja visstidsanställda i flera år, varvar visstidsanställningen med vikariat.

Rebecca Borck,
Dafgårds, källby
– En trygg sjukförsäkring är viktigast. I dag är det svårt att vara sjukskriven en längre tid för rehabilitering eller utbrändhet, trots att det kan krävas upp till ett och ett halvt år att bli frisk så prövas man redan mot arbetsmarknaden efter 180 dagar.

Sarah Svensson,
HK Scan, Halmstad
– Att utveckla den svenska modellen och inte avveckla den. Det är viktigt med trygga jobb och att stå upp för de som är sjuka och arbetslösa. Det är också viktigt med full sysselsättning.

Thomas Karlström,
Arla Foods, Visby
– Att värna om den svenska modellen. Även att det byggs bostäder så ungdomar har råd att flytta hemifrån och att kollektivtrafiken fungerar så att alla kan ta sig oavsett var de bor. Det är också viktigt att sjukvården fungerar överallt. Alla ska ha rätt till bra vård.

Andreas Papamoshos,
Fazer bageri, Lund
– Att bibehålla välfärden och fortsätta arbeta för trygga anställningar. Det är också viktigt att värna om den svenska modellen. Överhuvudtaget är det de fackliga frågorna som ligger mig varmast om hjärtat, att det förs en politik som inte försvårar fackligt arbete.

Lena O Jenemark
Dafgårds, Källby
– Trygghet i anställning och i arbetsmiljön så att man orkar jobba fram till pension. För mig är det 65 år som gäller, jag vill få tid att hinna njuta. Det är viktigt att koppla pensionen till arbetsförmågan.

Relaterade artiklar