Vilken jämställdhetsfråga tycker du är viktigast på jobbet?

Nr 7-8/2017

Carola Måntjärn, vice klubbordförande, Orkla Foods, Örebro:
– Att alla ska ha lika stora möjligheter rent allmänt. Det ska inte spela någon roll om du är man eller kvinna. Det gäller både på jobbet och i samhället i stort.
– Där jag jobbar på lagret skulle jag gärna se att vi var fler tjejer, majoriteten som jobbar där idag är killar fast det egentligen inte behöver vara så.
– Själv sökte jag mig dit och trivs väldigt bra.

ina Räisänen, klubbstyrelseledamot, Arla Foods, Kallhäll:
– Att kvinnor och män ska behandlas lika. Det händer alldeles för ofta att killar tillfrågas först bara för att de är killar. De är också bättre på att ta för sig och ger ett säkrare intryck. Som på min arbetsplats när de sökte gruppsamordnare. Flera tjejer sökte, men de valde bara killar.
– Nu har vi fem gruppsamordnare och alla är killar. När det gäller våra åtta arbetsledare är sju män och en kvinna.

Desiré Fastén, vice klubbordförande, Spendrups, Grängesberg:
– Lika lön för lika arbete. Vi håller just nu på med lönekartläggning. Det var minst två år sen sist.
– Vi har inte kommit så långt än. Vi kartlägger även lika rättigheter och lika möjligheter.
– Det innebär att vi går igenom alla förmåner och arbetsplatsen i sin helhet, att det är jämställt; till exempel om omklädningsrum finns och om bonusarna är jämställda.

Zhen Jiao Huang, klubbstyrelseledamot och kassör, Delicato, Huddinge:
–Hos oss har män och kvinnor olika lön vilket är ett jämställdhetsproblem.
– Skillnaden i lön beror på att de jobb som kvinnorna har är sämre betalda än de jobb som männen har. Det beror på att jobben värderas olika.
– Kvinnornas arbete i paketeringen värderas inte lika högt som männens i mixen.

Mimmi Berggren, arbetsplatsombud, ASM Foods, Mjölby:
– Vi tjejer måste lära oss att ta mer plats. Vi gör ett bra jobb men få sällan höra det samtidigt som vi tror att vi måste vara så duktiga bara för att vi är tjejer.
– Vi är också bra på att snacka om när något är fel, men vi vågar inte alltid gå till chefen och påpeka det.
– Jag tror inte att jämställdhet vore ett problem om vi bara syntes lite mer, hördes och vågade ta för oss.

Relaterade artiklar