Sandra synar Livs verksamhet

Nr 10/2017

– Det var lite av en chock när jag fick frågan om jag vill ställa upp som revisor som är ett mycket hedersamt och viktigt uppdrag. Jag sa att jag ville fundera på saken och sätta mig in i vad detta innebar.

Det berättar Sandra Stedt när vi träffas efter hennes jobb på HK Scan i Kristianstad. Vi har nu slagit oss ner på ett fik. Sonen Leo har fått följa med efter fritids och är helt uppslukad av att kolla Youtube-klipp.
– Han är min ögonsten, säger Sandra Stedt och ser ömt på sonen.
Sandra Stedt är en av förbundets tre förtroendevalda revisorer. Hon valdes på kongressen i maj. Det var för första gången som en kvinna utsågs till revisor. Tidigare har de alltid varit män.
Det var mycket som hon behövde ta ställning till innan hon tackade ja. Det har nu gått nästan fem månader sedan hon valdes.
– Vi har redan haft ett par möten. Det vi gjort är att vi har gått igenom vilka frågeställningar vi har och vi har också träffat de som varit förtroendevalda revisorer innan oss och yrkesrevisorn vars uppgift är att granska siffrorna.
Hon anar att det inte är så känt bland medlemmarna vad deras uppdrag som förtroendevalda går ut på.
– Jag tror att detta med revisor någonstans förknippas med den här skärmen och blyertspennan och räknemaskinen i bakfickan. Men det som vi förtroendevalda ska syssla med är att granska verksamheten.

De förtroendevalda revisorerna besöker regelbundet förbundskontoret i Stockholm och går igenom olika handlingar, som mötesprotokoll och fakturor.
– Vi vill också ha en öppen och rak kommunikation med dem i förbundsstyrelsen.
Det som de tre revisorerna har att granska är att förbundet följer de kongressbeslut som fattats men även att förbundet följer de policys som antagits.
– Som revisor har du ett stort juridiskt ansvar. Det är mycket tydliga regler som gäller. Det handlar inte om vad du bör eller får göra. Det handlar om vad du ska göra och vad du inte får göra. Det är också ett speciellt klimat som råder idag efter alla affärer, inte minst efter Kommunal-skandalen.

• Vad kan du tillföra som kvinna?
– Jag vet inte om det finns något specifikt kvinnligt. Jag kanske tittar mer på de mjuka bitarna som detta med policy och regelverk. Hur man uppfattar oss och om det stämmer överens med hur vi ska agera och om vi gör det på rätt sätt i förhållande till våra värderingar.
Sandra Stedt känner organisationen utan och innan. Hon började sin fackliga bana redan 1989 på Scan Väst i Göteborg där hon arbetade i prismärkningen. Första uppdraget var som suppleant i klubbstyrelsen men ganska snabbt valdes hon till studieorganisatör. Det var så hon träffade sin förre man, Leif Källström, vilket i sin tur medförde att hon flyttade ner till Kristianstad.
– Jag kände mig trygg med Livs som förbund så jag sökte bara jobb inom livsmedelsindustrin. Det var så jag hamnade på HK Scan. Här har jag nu jobbat i 25 år och har trivts väldigt bra.

Men privat fick hon det tufft. Hennes man, som var studieorganisatör i avdelningen, gick 2004 bort 43 år gammal i en hjärtinfarkt under en resa med facket. Det ledde till att hon gjorde ett längre uppehåll som fackligt aktiv, först för ett par år sedan började hon engagera sig igen. Förutom revisorsuppdraget är hon numera aktiv i regionen och i klubben. Samtidigt understryker hon att hon tillbringar ganska mycket tid i produktion.
– Jag gillar mitt jobb och mina arbetskamrater.
Hon är på den avdelningen där de packar råa produkter i påse som sedan kokas långsamt. Sedan vecka 28 är det julskinka som gäller, 20-25 ton om dagen.
– Jag tycker att det blir tidigare för varje år. Nästa vecka kommer även produktionen av den färska julskinkan igång. Det finns inte en chans att vi skulle hinna få fram så många kilo skinka till jul annars.