Göteborgs Kex hotas av utflyttning

Nr 1/2018

Ägaren Orkla Confectionery & Snacks Sverige utreder möjligheten att flytta kexfabriken i Kungälv till Riga i Lettland där koncernen redan idag har kexproduktion. Om planerna skulle bli verklighet skulle det drabba de 35o anställda på fabriken varav 250 är medlemmar i Livs.

– Utflyttningen av Göteborgs Kex till Lettland måste stoppas! Det är ett totalt feltänk att kalla sig hela Sveriges kexfabrik och samtidigt flytta produktionen utomlands. Det går helt enkelt inte ihop, säger Eva Guovelin, Livs förbundsordförande.

De anställda fick reda på inriktningsbeslutet på torsdagsmorgonen och klubbstyrelsen har under dagen suttit i små samtalsgrupper och pratat med medlemmarna.

– Vi vet att fabrikerna i Lettland också är gamla och slitna och att det skulle behöva byggas en ny fabrik om man satsar där. Samma sak är det hos oss. Men vår fabrik ligger på det bästa läget i kommunen och det gör att Orkla kan förhandla fram ny tomt till bra pris och får därmed bra underlag för att bygga i Kungälvstrakten, säger Morgan Andersson, vice klubbordförande på Göteborgs Kex.

Klubben kommer att använda sig av en löntagarkonsult för att granska de olika alternativen.

– Vi hoppas på stöd för en fabrik här från Kungälvs kommun och de andra kommunerna runt oss. Vi vet att vi redan har stöd från svensk dagligvaruhandel. Vi hoppas också på stöd från regeringen så att inte en svensk livsmedelsindustri som är kunglig hovleverantör med ett gammalt känt varumärke flaggas ut, säger Morgan Andersson.

Kexfabriken har idag 50 procent av kexmarknaden i Sverige. Företagsledningen motiverar planerna att flytta fabriken med att verksamheten i Kungälv är förenad med stora utmaningar.

– Vatten på ena sidan och bostadsområde på andra sidan gör det svårt för oss att fortsätta utveckla vår verksamhet, och utan att verksamheten blir en belastning för den omgivande stadsmiljön. I vår förstudie har vi tittat på flera olika alternativ, och så vitt analysen visar, är det bästa alternativet att flytta produktionen i Kungälv till en ny och modern fabrik utanför Riga, säger Malin Jennerholm, VD på Orkla Confectionery & Snacks Sverige.

Hon understryker att det än så länge handlar om en intention och inte ett slutgiltigt beslut. Fackliga förhandlingar ska nu inledas där analysen som gjorts ska läggas fram. Ett eventuellt beslut fattas när förhandlingarna är avslutade.