Göteborgs Kex i Kungälv läggs ner 2022

Nr 6/2018

Orkla har idag, den 11 juni, tagit beslut att lägga ner Göteborgs Kex i Kungälv. Om fyra år ska all produktion ha flyttats över till Riga där en ny fabrik byggs. Fram till dess ska produktionen fortsätta i Kungälv. Det innebär, enligt företaget, att de anställda har fortsatt jobb flera år framöver.

Livs förbundsordförande, Eva Guovelin, riktar i ett pressmeddelande skarp kritik mot Orkla för att inte företaget varit mottagligt för de invändningar som finns utan bara hårdnackat argumenterat för en utflyttning till varje pris.

–Orkla har inte haft som ett alternativ att se en fortsatt produktion i Sverige, säger Eva Guovelin. De stirrar sig blinda på de lägre löner som Lettland kan erbjuda och bortser helt från den kunskap och lojalitet som finns i Kungälv.

På kexfabriken i Kungälv jobbar cirka 350 personer varav 250 är medlemmar i Livs. Sedan planerna blev kända den 18 januari i år har fackklubbarna på fabriken bildat opinion och försökt få företaget att tänka i andra banor, genom bland annat en stor namninsamling. En löntagarkonsult har också kopplats in och bedömt att företagets plan är ett riskprojekt av flera skäl, bland annat den långa tidsplanen från beslut till verkställande.

Flytten av produktionen till Riga beror, enligt företaget, på fabrikens geografiska läge, att den ligger för stadsnära, med vatten på ena sidan och bostadsområde på den andra sidan som gör det svårt att utveckla verksamheten.

–De fackliga förhandlingarna som inleddes i början på året är nu avslutade. Vår ambition är att ingen ska stå utan sysselsättning den dag produktionen flyttar, säger Malin Jennerholm, VD på Orkla Confectionery & Snacks Sverige.