Låglönesatsning i nytt 3-årigt avtal

Nr 4/2017

Parterna inom industrin, däribland Livs, har kommit överens om ett nytt treårigt avtal till ett sammanlagt värde på 6,5 procent. Det innehåller låglönesatsning, 0,5 procent i avsättning till deltidspension samt en löneökning på två procent per år.

– Det är ett bra avtal som jag är mycket nöjd med. Men det har varit tuffa förhandlingar, såväl lönenivån som låglönesatsningen satt hårt inne. Vi ville inte köpa låglönesatsningen genom att göra avkall på nivån och det har vi inte heller gjort, säger Gerald Lindberg, Livs andre ordförande och avtalsansvarige.
Parterna stod till en början ganska så långt ifrån varandra. Industriarbetsgivarnas första gemensamma bud låg på 1,5 procent i löneökning. De gick också tidigt ut med att de varken tänkte gå med på avsättning till deltidspension eller LO-förbundens gemensamma låglönesatsning. Ändå blev det så i slutänden plus högre löneökning, hur kommer det sig?
– Det beror på att sammanhållningen inom Facken inom industrin funkade. Vi höll ihop. Vi stöttade tjänstemännen som hade svårt att få igenom avsättning till deltidspension och de stöttade i sin tur vår låglönesatsning. Det visar att om vi håller ihop så kan vi försätta berg.
Gerald Lindberg, som varit avtalsansvarig sedan 2001, är särskilt nöjd med den låglönesatsning som Facken inom industrin nu lyckats driva igenom och som han tror kommer att få stor betydelse för övriga LO-förbund.
– Den kommer även våra lågavlönade medlemmar till del. Vi har räknat noga och kommit fram till att det är ungefär 30 procent som ligger under 24 000 kronor och som omfattas av den insamlingsmodell som låglönesatsningen bygger på och som är något helt nytt.
Hur mycket i löneökning som det kommer att handla om för de lågavlönade kan han i dagsläget inte svara på, mer än att insamlingen till lönepotten har skett på individnivå.
– Generellt handlar löneökningen om tre kronor i timmen. Exakt hur mycket det ger i kronor för var och en går inte att säga. Det ska det förhandlas om lokalt. Det som vi är överens om är en stupstock på 50 procent om parterna inte kommer överens.
Det som gäller för lägstalönerna är att de höjs med samma belopp som utgående lön.
– Det är ett krontal vilket innebär att de höjs med en högre procentsiffra. Jag tror att det handlar om ytterligare cirka tre till fyra tiondelar på enskilda avtalsområden.
Han tycker också att det är viktigt att framhålla att avtalet innehåller ytterligare avsättning till deltidspension.
– Det innebär att vi efter denna treåriga avtalsperiod har en avsättning på 1,2 procent till deltidspension. Vårt mål är cirka 3-4 procent.

• Att det blev ett treårigt avtal, vad innebär det i praktiken?
– Avtalet garanterar medlemmarna en reallöneökning över avtalsperioden. Det är också bra med långsiktighet och stabilitet och att arbetsgivarna vet vad som gäller framåt. Det är också viktigt att det blir ett tydligt märke för svensk arbetsmarknad.

Även Livsmedelsföretagens vd, Marie Söderqvist, säger sig vara nöjd med det nya avtalet även om hon skulle önskat att det landat på en lägre nivå.
– Vi har skrivit under avtalet och står bakom det men det är för livsmedelsindustrin i högsta laget, 6,5 procent på tre år. Det kräver att våra svenska livsmedelsföretag utvecklas och lyckas med sin export.