”Viktigt att ha koll på avtalspensionen”

Nr 2/2018

– Ha koll på årsbeskedet från Fora och kontrollera årslön och pensionspremie. Om uppgifterna inte stämmer är det viktigt att agera, säger Birgitta Nyblom, affärsansvarig på LO:s och Svenskt Näringslivs serviceföretag Fora.

– Vid konkurs blir det problem med slutrapporteringen vid årets slut vilket krävs för att vi ska veta inkomst och hur mycket premie som ska betalas in. Vi kan inte gissa oss till dessa uppgifter. Det ingår inte heller i konkursförvaltarens arbetsuppgifter att rapportera in löneuppgifter till Fora, säger Birgitta Nyblom.
Det går inte att förlita sig på att facket sitter på kunskapen. Fora delger inte facket om ett företag går i konkurs eller om företaget av andra skäl inte betalar in den premie som man är skyldig att göra utifrån den anställdes årsinkomst. Fora kräver in pengarna med hjälp av inkasso men om pengarna ändå inte kommer in så ingår det inte i Foras åtagande att meddela facket, berättar Birgitta Nyblom.
Det är med andra ord den enskilde som är tvungen att ha koll och slå larm. Hennes råd är att gå in på hemsidan fora.se och ”Mina sidor” med bank ID, även kontrollera årsbeskedet som skickas ut från Fora i april med kontrolluppgiften från Skatteverket.
För samtliga LO-förbund gäller att arbetsgivare med kollektivavtal ska betala in en pensionspremie på 4,5 procent av årslönen (lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp). Utöver det finns andra pensionspremier som förhandlats fram för livsmedelsarbetare (se faktaruta).
– Det här är lite komplicerat. Vi har 40–50 kollektivavtal med olika procentsatser, säger Birgitta Nyblom.

• Händer det att fel uppstår vid inrapportering av lön?
– Det är en svår fråga att svara på. Vi vet bara vilka löner som rapporterats in, inget om vad som inte rapporterats in. Vi måste lita på att uppgifterna som arbetsgivarna rapporterar in är korrekta. Det är behörig huvudadministratör på företaget som gör den slutgiltiga inrapporteringen i januari för det år som varit.
Birgitta Nyblom råder den som misstänker att det blivit fel att vända sig till arbetsgivare och fack.
– Det kan vara en missuppfattning vad som ska räknas in i lönen. Det kan också finnas många andra förklaringar till att summorna inte stämmer. Det bästa man kan göra är att först kontrollera saken med arbetsgivaren och facket för att reda ut det mest grundläggande.

• Vad gör man om årsinkomsten som rapporterats in till Fora inte stämmer?
– Kontrollera först med arbetsgivaren. Om den uppgivna årsinkomsten till Fora inte stämmer ska man skicka in en blankett till Fora som heter KU 10 som Skattemyndigheten tillhandahåller tillsammans med en blankett som finns att ladda ner på Foras hemsida, svarar hon och fortsätter:
– Om arbetsgivaren inte har betalat in rätt premie så debiterar vi arbetsgivaren. Om arbetsgivaren av någon anledning inte kan betala så går det på garantin.
Det hon syftar på är den garantiregel som finns i kollektivavtalet som skyddar den enskilde om pensionspremien inte betalats in. Det går att rätta till fel långt tillbaka i tiden, teoretiskt sett ända till 1996 då premiesystemet infördes.
– Det som krävs är att det finns underlag som styrker den årsinkomst man haft.
Fotnot: Delpensionspremier och pensionsvalet i arbetstidskontot omfattas inte av garantiregeln i kollektivavtalet.

Relaterade artiklar