127 utkörare sägs upp

Nr 6/2018

Stefan Johansson, koncernfackets ordförande på Carlsberg och utkörare, är besviken på företaget. Foto: Gunnar Brulin

Carlsberg lägger ner den egna distributionen och låter en logistik entreprenör, X-sam, med en mängd underentreprenörer ta över. 127 chaufförer förlorar sina jobb.
Livs fackliga representanter har reserverat sig mot beslutet, både i den avslutade MBL-förhandlingen och i bolagsstyrelsen.
Stefan Johansson, ordförande i Carlsbergs koncernfack och utkörare, säger att det finns en alternativ lösning, som en löntagarkonsult tagit fram, där delar av distributionen läggs ut och delar behålls i egen regi.

– Det ser väldigt olika ut beroende på var i landet vi befinner oss. Om det är stora avstånd så är det svårt att ha det i egen regi, men i storstäderna och kring själva bryggeriet är det tvärtom. Där skulle företaget tjäna på att ha det i egen regi, säger Stefan Johansson.
Det gäller alltså Stockholm, Göteborg och området kring Falkenberg.
Den risk- och konsekvensanalys som facket gjort visar på stora risker.
På bryggeriet i Falkenberg är det 14 utkörare som är berörda. Christoffer Westman, klubbordförande på bryggeriet, säger att en rak Las-lista kommer att tillämpas, vilket innebär att om utkörare med många anställningsår väljer att omplaceras i produktionen kan andra med kortare anställningstid drabbas.
Han är besviken på företaget som väljer fjärdepartsleverantör, X-sam, som är en logistiktjänst, ägd och utvecklad av det globala logistikföretaget JF Hillebrand med säte i Mann i Tyskland. JF Hillebrand köpte Systembolagets dotterbolag Lagena med lager i Jordbro 2011.
X-sam har inga egna bilar eller lokaler utan köper upp all kapacitet från underleverantörer. I Sverige används 17 X-doc-terminaler. Därifrån sker samdistribution av drycker till systembolag, dagligvaruhandel, restauranger, hotell och grossister.

Christoffer Westman sitter i Carlsbergs europeiska företagsråd, EWC, och har fått ta del av det engelska fackets erfarenheter av att leja ut distributionen.
– De varnar för det och säger att det medför stora svårigheter. Deras råd till oss är ”Don’t do it”, säger han.
Bakgrunden till att det sker nu i Sverige är att dagligvaruhandeln med Ica i spetsen för tio år sedan tog över distributionen av drycker i egna bilar.
– Men det finns ändå ett stort antal kunder kvar inom restaurang och pubar och liknande som vi har servat. Och i storstäderna är de många och relationen till dem bygger på en specifik kunskap som byggts under många år, säger Stefan Johansson.
I Stockholm är genomsnittliga anställningstiden för hela kåren 25-30 år. Det är mycket samlad kundkontakt.

I juni kommer MBL-förhandlingar om genomförandet att sätta igång. Det blir lokala förhandlingar för de drabbade orterna. Företagets plan är att påbörja avvecklingen i höst och avsluta mot slutet av 2019. Det finns personalprogram som kopplas in.
– Det här är en hård smäll för oss och det känns bittert eftersom det inte hade behövt göras på det här sättet. Man hade kunnat dela upp distributionen i olika delar och behållit många av de egna chaufförerna, säger Stefan Johansson.