Slakteriarbetare i Estland strejkar

Nr 4/2018

De strejkande slakteriarbetarna från HK Scans slakteri i Rakvere i Estland åkte i februari till företagets huvudkontor i Åbo i Finland för att tala med koncernledningen, men de möttes av låsta dörrar. En demonstration hölls utanför, tillsammans med finska Livs (SEL). Foto: Kati Oksman

Sedan den 6 februari strejkar 25 arbetare på en avdelning i HK Scans slakteri i Rakvere i Estland. De kräver erkännande av facket och en höjning av timlönen i två steg.
– Strejken bröt ut spontant på avdelningen och var från början en ren lönestrejk, berättar Henri Lindholm, finska Livs (SEL:s) generalsekreterare som varit på plats i Rakvere och besökt de strejkande arbetarna.
– De får komma innanför fabriksgrindarna och de sitter för närvarande i ett pausrum under arbetsdagen.

Vid anläggningen bedrivs slakt av nöt och gris samt förädling. Totalt uppgår antalet anställda till 700 personer.
Arbetarna var oorganiserade när de la ner arbetet i februari, men de fick stöd av det estniska metallfacket
IMTAL, som de också anslutit sig till och nu är de fackligt organiserade. Efter att strejken inletts har fler arbetare gått med i facket och antalet organiserade uppgår nu till 115, vilket är en bra siffra, med estniska mått, konstaterar Henri Lindholm.
De strejkande arbetarna kräver löneökningar i två steg. Från den
1 februari en timlön motsvarande 4,34 euro i månaden och från den 1 juli en timlön motsvarande 5,03 euro.
Lönerna för slakteriarbetare är extremt låga, de ligger på omkring 1 000 euro i månaden, dvs 10 000 kronor. Samtidigt är hyra och mat inte så mycket billigare i Estland än i Sverige.
En statlig medlare har varit inkopplad i konflikten och lämnat ett kompromissförslag som accepterades av arbetarna, men som HK Scan sa nej till.
– Det var de låga lönerna samt de fysiskt hårda arbetsvillkoren som gjorde att den estniska riksmedlaren förklarade att strejken var lovlig, säger Henri Lindholm.
Men de estniska arbetsmarknadslagarna ställer till problem för de strejkande genom att de inte tillåter att arbetarna vid de andra avdelningarna på slakteriet att visa sitt stöd. Det finns inte heller möjligheter till sympatiåtgärder på samma
sätt som i Sverige och Finland.
– Situationen har förvärrats av att HK Scan tagit in ukrainska och lettiska arbetare från ett bemanningsföretag som alltså fungerar som strejkbrytare, säger Henri Lindholm.
I estniska media har strejken getts stor uppmärksamhet och den har överlag fått ett positivt gensvar.
– De strejkandes primära mål är att deras fackförening erkänns som motpart av HK Scan och att förhandlingar om höjda löner ska kunna inledas.
Enligt Henri Lindholm finns det en risk för att de strejkande avskedas om inte stödet för dem är tillräckligt stort och företaget pressas till att börja förhandla.

De strejkande slakteriarbetarna och ledningen för IMTAL var i februari i Åbo för att träffa HK Scans koncernledning. De fick hjälp att komma dit av finska Livs, och ett möte med koncernledningen hade begärts, men HK Scans ledning låste dörrarna till sitt huvudkontor, när de estniska arbetarna anlände. En demonstration hölls då utanför byggnaden.
Inte heller fick Henri Lindholm och delegationen från finska Livs träffa HK Scans ledning i Estland när de besökte Tallinn den 9 mars.
– Vi hade möten med metallfacket IMTAL och estniska LO och vi har fört samtal om hur stödet till de strejkande arbetarna ska kunna stärkas.
Svenska Livs har beslutat att stödja de strejkande med 10 000 euro. Stödet går till deras strejkkassa. Även finska SEL har beslutat om finansiellt stöd. Både livsmedelsarbetarnas globala fack, IUL, och dess europeiska del EFFAT har kopplats in.
Dessutom har arbetsplatsklubbar inom HK Scan i både Sverige och Finland gett bidrag till de strejkande. Arbetsplatsklubbarna vid HK Scans anläggningar i Skara och Kristianstad beslutade på sina årsmöten om att vardera ge 5 000 kronor till de strejkande.

HK Scan är ett internationellt köttföretag som har anläggningar i Sverige, Finland, Danmark, Estland, Lettland och Polen. Företaget slaktar och förädlar både nöt, gris och kyckling.