Ungdomsforum skapar aktivitet

Nr 11/2017

Ett 40-tal deltog i region Syds ungdomsforum den 20-21 oktober, även unga medlemmar från Livs andra regioner och unga från Hotell- och restauranganställdas förbund, från Handels och från danska NNF och från brittiska BFAWU. Längst till vänster Hampus Malmborg, 22 år, som jobbar på Skånemejerier. Foto: Malin Klingzell-Brulin

För första gången har ett ungdomsforum hållits i Livs. Bland deltagarna fanns både unga fackligt aktiva med uppdrag och vanliga medlemmar. Under två dagar fick de möjlighet att diskutera hur man ska engagera, rekrytera och organisera unga i facket.

Ett 40-tal ungdomar inklusive gäster deltog i region Syds ungdomsforum som hölls den 20-21 oktober på Backagården i Skåne. Initiativtagare och organisatörer var sex regionalt ungdomsansvariga i region Syd. Planeringen har pågått i ett år och den senaste tiden har de varit ganska nervösa, berättar de.
– Det är många tankar som far runt. Tänk om ingen kommer, ska det gå som vi planerat, kommer det att bli ett bra forum och kommer någon att få ut något av detta? säger Michelle Malmberg.
Samtidigt är de sex organisatörerna väldigt nöjda med den positiva respons de fått. De ger också en eloge till Benny Kolnby, lokalombudsman i region Syd, som hjälpt dem med det praktiska arbetet. En förebild har varit LO:s ungdomsforum.

• Vad skiljer ert ungdomsforum från LO:s som hålls i slutet av november?
– Det är ett begränsat antal platser på LO:s ungdomsforum. Det är ungdomar som är väldigt engagerade som ofta åker. Vi vill nå en annan målgrupp, säger Jonathan Johansson.
Programmet har varit späckat. Bland annat har det ingått fyra workshops under rubrikerna: Ung i dag, rekrytera, organisera och engagera.
– Målet är att stärka ungdomar så att de vågar ta på sig fackliga uppdrag eftersom det är många som inte har det idag. Här får de möjlighet att lära känna andra ungdomar som kanske har samma problem som de själva, säger Pia Persson.
Att få ungdomar att ta plats i facket nu och inte vänta, är något som Caroline Maar, pläderar för. (Se Tankar i Arbetet, sidan 26):
– Vad möter man för hinder som ungdom på en arbetsplats och inom förbundet? Vad kan vi göra åt det? Vilken strategi ska vi ha? Den reaktion som unga ofta möter är att hålla lågan vid liv, din tid kommer senare. Vad vi vill uppnå är att ungdomar ska ta plats nu.
Caroline Maars och de andras förhoppning är att fler ungdomar ska engagera sig. Det som framkom är att ungdomar inte alltid är på det klara med vad facket är och vad det gör. Det vill de göra något åt.

Ett problem är också att de som valts till ungdomsansvariga i klubbar och regioner inte vet vad de ska göra. Det finns inga tydliga riktlinjer, vilket de framfört gång på gång, senast på Livs kongress i maj. Samtidigt är de noga med att understryka att de inte klandrar förbundet och att de inte heller känner sig motarbetade.
De tror att de behöver bli tydligare med vad de vill. Deras förhoppning är att forumet och den dokumentation som gjorts av diskussionerna ska kunna fungera som en bra vägledning.
– Det är viktigt för oss att visa att vi inte bara snackar utan vi levererar också, säger Jonathan Johansson.

Relaterade artiklar