”Vi tar fajten för Göteborgs Kex”

Nr 2/2018

Livs klubbstyrelse på Göteborgs Kex ska kämpa så mycket de kan för att stoppa utflaggningen. Foto: Gunnar Brulin

–Vi ska vända på alla stenar för att behålla kexproduktionen i Kungälv, där den har legat i 130 år. En löntagarkonsult ska anlitas för att utreda de båda alternativen, Riga eller Kungälv, säger Livsklubben på Göteborgs Kex.

För Dorota Galik, klubbordförande på Göteborgs Kex, finns det ingen tvekan. Allt måste göras för att påverka företaget, politiker, konsumenter och opinionen.
– Det dröjer 3-6 månader innan ett slutgiltigt beslut fattas. Fram till dess ska vi kämpa så mycket vi kan.

Den förstudie som ägaren Orkla Confectionery & Snacks Sverige gjort visar, enligt vd:n Malin Jennerholm, att det bästa alternativet är att flytta produktionen till en ny och modern fabrik utanför Riga.
Skälet till flytten av produktionen är framförallt Kungälvsfabrikens läge. Den ligger inklämd med vatten på ena sidan och bostäder på andra. Möjligheterna att expandera är små.
I pressmeddelandet säger Malin Jennerholm att det finns kexproduktion och kompetens i Riga som man ska vidareutveckla, men det är en sanning med modifikation. Det som finns i Riga är Staburadze-fabriken som framförallt gör konditoriprodukter. Kakor är en liten del av Staburadze och inte alls jämförbart med den moderna och storskaliga produktionen i Kungälvsfabriken, där 350 personer jobbar.
– Det man gör i Lettland är choklad och det är Laima-fabriken som har ett starkt varumärke, säger Morgan Andersson, vice klubbordförande på Göteborgs Kex.
I juli förra året beslutade Orkla att investera 20 miljoner euro under tre år i bygget av en ny chokladfabrik utanför Riga för export.
Orkla har dessutom en chipsfabrik i Lettland och för att modernisera den har man använt pengar från EU:s investeringsfond som Lettland har tillgång till. 45 procent av den investering på 2,3 miljoner euro, som Orkla gjorde för tre år sedan i sin lettiska chipsfabrik, var finansierat av EU-medel och statligt stöd, berättar Toms Didrihsons, vd för Orkla Confectionery & Snacks Latvia, för Brussel Research Groups nyhetsblad, den 23 november 2017.
Enligt Toms Didrihsons går 90 procent av produktionen vid denna chipslinje idag till den skandinaviska marknaden.
Dessa uppgifter stämmer säger Ulrika Sten, som är kommunikationschef på Orkla Confectionery & Snacks Sverige. Investeringen i chipsfabriken gällde ny teknik och ny produktion som gör det möjligt för Orkla att tillverka nya produkter som är intressanta för många marknader.
– Eventuella EU-bidrag i Lettland kommer inte att ingå i vårt beslutsunderlag vad gäller Göteborgs Kex.
Hon betonar att det är läget i Kungälv som är anledning till flytten samt att Orklas strategi är att koncentrera all produktion inom en kategori till en fabrik. Det är därför det står mellan antingen Riga eller Kungälv.

Tillsammans med de andra fackliga organisationerna vid Göteborgs Kex ska Livsklubben anlita en löntagarkonsult som gör en egen utredning.
– Vi hoppas på stöd för en fabrik här från Kungälvs kommun och de andra kommunerna runt oss. Vi hoppas att vi redan har stöd från svensk dagligvaruhandel och att vi har stöd från regeringen, så att inte en svensk livsmedelsindustri som är kunglig hovleverantör med ett gammalt känt varumärke flaggas ut, säger Morgan Andersson.
Livs ordförande Eva Guovelin har deklarerat att utflyttningen av Göteborgs kex till Lettland måste stoppas.
– Det är ett totalt feltänk att kalla sig hela Sveriges Kexfabrik och samtidigt flytta produktionen utomlands. Det går helt enkelt inte ihop, säger hon.

På frågan om kommunen tagit fram ett förslag på en alternativ tomt som Orkla kan bygga en ny kexfabrik på, säger Miguel Odhner, kommunalrådet (S) i Kungälv, att han först ska informera de andra partierna i kommunstyrelsen innan han ger förvaltningen i uppgift att titta på olika konkreta lösningar. Det ska ske på kommunstyrelsens möte den 14 februari.
– Från Socialdemokraternas sida är det ingen tvekan om att vi kommer att använda hela verktygslådan för att lösa det här, men jag måste först ge alla partier i kommunstyrelsen information, säger han.
Hos några av partierna i den borgerliga oppositionen i Kungälv finns en viss tvekan inför att lägga sig i något som de tycker att den fria marknaden och företaget ska besluta om.
Kenneth G Forslund, riksdagsman (S) från Kungälv, menar att de borgerliga partierna i hemkommunen är naiva och märkligt veka.
– Inte ska vi politiker ligga lågt nu. Det är för bedrövligt. Det handlar ju om 350 jobb, och många fler bland underleverantörer. Det är en fabrik som funnits här sedan 1888 och läget är ju perfekt med närheten till E6:an, Bohusbanan och Göteborg. Det finns kluster av industrier i närheten med stor kompetens.

Och det finns flera exempel på att Orklas ledning ändrat sitt inriktningsbeslut efter att en stark opinion vuxit mot en flytt och nedläggning av produktion, men det förutsätter att de lokala aktörerna tar fram en konkret lösning som är attraktiv.
Så skedde med Orklas chipsfabrik på Åland. Mål & Medel skrev om det i nummer 6/2015. Inom denna kategori fanns tre chipsfabriker, en på Åland, en i Lettland och en i Filipstad (OLW). En utredning menade att Ålandsfabriken borde läggas ner, men efter att den åländska landskapsregeringen, potatisodlarna, transportsektorn och finska Livs (SEL) argumenterat emot så behöll man den. Åländska landskapsstyret vidtog olika åtgärder för att underlätta förutsättningarna för industriell verksamhet på ön.
Ett annat exempel är Orklas norska ketchup, Idun, som skulle flyttas till den stora svenska ketchupfabriken i Fågelmara 2016, men efter en livlig opinionsbildning, där de norska konsumenterna och det norska facket (NNN) var mycket aktivt, så ändrades beslutet.

Relaterade artiklar