Om du vill annonsera i tidningen kontakta da-media AB, som gärna ger dig mer information om tidningen.

Lite fakta

Mål&Medel utkommer 11 gånger/år
TS-kontrollerad upplaga år 2018: 29 200 ex
60% män – 40% kvinnor

Tidningen når livsmedelsarbetare inom branscher som t ex:

Bageri/konditori, bryggeri, choklad, konserv, mejeri, slakt/chark, tobak.

 

DA Media AB
105 52 Stockholm
tel: 08-786 03 34

E-post: annons@da-media.se

Webb: www.da-media.se

Annonsförfrågan och annonsbokning

Agneta Kempe Erneberg, Maria Larsson och Carina Jansheden.

Bilagor – lösa eller inhäftade, begär offert.

Traffic: Stina Nilsson, 08-786 03 01, sn@da-media.se, Gina Eklund, 08-786 03 18, gina@da-media.se.

Material sändes till: material@da-media.se

Tryckeri:

V-TAB AB, Box 873, 721 23 Västerås

www.v-tab.se

Utgivningsplan och priser

För mer information utgivningsplan och priser 2019, se här.