Yes box, allright!

Varifrån kommer uttrycket ”yes box”? Och varför ska man inte lägga nycklar på bordet? Efter att ha läst tusentals brev från hela Sverige ger folklivsforskaren Bengt af Klintberg nu ut en bok med våra intressantaste seder och folksägner. [Läs mer…]

Betongen brinner!

Situationen i Frankrikes förorter har lugnat ned sig efter upproren år 2005. Men problemen kvarstår. Och över hela Europa finns områden med samma sociala strukturer. Det skriver journalisten Torun Börtz i en ny bok.
– Historien bakom de här dramatiska händelserna har bäring också utanför Frankrike, säger hon. [Läs mer…]

Gripande om våldtäkt

[Ur nummer: 06/2007] Nyligen uppmärksammades ett våldtäktsmål där två krögare friades från våldtäkten på en 19-åring. Det blev protester. För ännu en gång var det tjejens sexualitet som ifrågasattes under rättegången. Var det inte så [Läs mer…]

Klasskamp för barn

Nu syns sociala skillnader återigen tydligt i barnböckerna. Författarna skriver om både fattiga barn i betongen och bratsens driv att ständigt konsumera.
– I många böcker finns det också tydliga ställningstaganden i politiska frågor, säger Jan Hansson, chef för Svenska barnboksinstitutet. [Läs mer…]

Sidor med kvinnohat

[Ur nummer: 04/2007] Det är ingen nyhet. Att kvinnor världen över dagligen mördas, våldtas, stenas och behandlas kränkande, bara för att de är kvinnor. Ändå fortsätter många att blunda för det. Här i Sverige började [Läs mer…]

Viktiga hjältinnor!

Flickboken var inte så stereotyp som den ofta beskyllts för att vara. Det menar litteraturvetaren Birgitta Theander som undersökt 20 års utgivning av de en gång så populära romanerna. Enligt henne gav skildringarna tvärtom flickor chansen att läsa om olika kraftfulla hjältinnor.
[Läs mer…]

Urvalet i centrum

På vilka grunder görs ett urval till museer och konsthallar? Det är den centrala frågan i utställningsprojektet Jihani Kalapour. Där synliggörs att estetiken handlar om våra olika erfarenheter. Men också att konsten är ett utrymme där alla kan mötas. [Läs mer…]