– Det höll på gå käpprätt åt helvete!

Det pågår en intensiv debatt om hur riskkapitalbolagen smiter från skatter och berikar sina direktörer.

Hur dessa bolag fungerar som arbetsgivare är dock inget som direkt har lyfts fram i massmedia.

Tommy Andersson och Björn Bergstrand satt som arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelsen för Findus när EQT, Sveriges största riskkapitalbolag, tog över livsmedelsföretaget och rumsterade om under de
hektiska åren 2000-2006.

De fick en skrämmande inblick i hur EQT:s hänsyns-lösa jakt på snabb vinst genom vidareförsäljning kombinerades med vanskötsel av företaget.

Det här är deras berättelse. [Läs mer…]