Makrillen fick gult

I förra numret av Mål & Medel skrev vi att makrill från Nordatlanten blivit rödmärkt i WWF:s fiskguide. Efter nya rön ändras nu statusen till gult, det vill säga äta med försiktighet.

”Medlemmarna blev nöjda”

Den långvariga tvisten med Grönsaksbolaget i Stockholm om tre medlemmars ersättning för OB och övertid har lösts genom förlikning. – Medlemmarna blev nöjda. Mer än så kan jag inte säga eftersom det blev förlikning, säger [Läs mer…]

Utredning av dödsolyckor

Dödsolyckor i det svenska arbetslivet har ökat. Regeringen har därför beslutat att ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att göra en analys av de omständigheter som föregick de dödsolyckor i arbetslivet som skedde under 2018 och första [Läs mer…]

LO drar igång sommarkampanj

Sommarjobbare och extrajobbare hör till dem som ofta råkar illa ut på arbetsmarknaden. Oklara arbetsförhållanden, för låga eller helt uteblivna löner, svartjobb och gratis provjobb är exempel på svårigheter som kan drabba dem. Nu drar [Läs mer…]

Christina Larsson

Ålder: 52 år. Jobbar: Truckförare i utlastningen på OLW i Filipstad. Familj: Tre vuxna döttrar, ett barnbarn och särbo med familj. Bor: På en gård, där hon har får, lamm och två vita lipizzanerhästar för [Läs mer…]

Facklig kamp på bryggeri

En namninsamling på webben som IUL drog igång i juni 2018 ledde till över 15 700 underskrifter på kravet att AB InBev, som är världens största ölproducent, ska stoppa trakasserierna av fackets ledning och medlemmar på [Läs mer…]