Om vänskap som består

Maria Hamberg har erfarenheter från dagens industriarbete, hon kan arbetarnas villkor, vet hur kroppen känns efter hårda arbetsdagar och har gett röst åt många som sliter i vardagen. Med sina fyra böcker har hon blivit [Läs mer…]

Texter med strävan och längtan

Maria Sandel och Karl Östman räknas som pionjärer inom svensk arbetardikt. Sandel var trikåstickerska i Stockholm, Östman var stabbläggare i Sundsvall. Båda skrev om arbetarnas villkor och debuterade med novellsamlingar, Sandel 1908, Östman året därpå. [Läs mer…]