För höga utsläpp ger företagsbot

Utsläpp. Sveriges Stärkelseproducenters Förening har fått ett strafföreläggande med företagsbot på 150 000 kronor för otillåten miljöverksamhet. Det handlar om för höga utsläpp av syreförbrukande ämnen i Karlskrona kommuns avloppsverk. Bakgrunden är följande: I juni 2002 [Läs mer…]

Bristande märkning kostar 27 400

Böter. Toppfrys AB har fått ett föreläggande med sanktionsavgift på 27 400 kronor. Detta efter att Arbetsmiljöverket genomfört en inspektion på bolagets anläggning i Brålanda. Det uppmärksammades då att där fanns flera synliga rörledningar som innehöll [Läs mer…]

Brutna fingrar på Kiviks Musteri

Skada. På Kiviks Musteri AB testkördes en ny korkmaskin på den så kallade glaslinjen, där glasflaskor fylls med dryck. Under testet klämde och bröt en medarbetare tre fingrar på vänster hand i maskinen