Fler kan få skada godkänd

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, har utvärderat den forskning som finns om samband mellan faktorer i arbetsmiljön och besvär eller sjukdom i nacke, axlar, armar och händer.  Det finns nu starkare stöd [Läs mer…]

Våld och hot ska riskbedömas

Krav. HKScan i Kristianstad kunde vid en inspektion inte redogöra för någon undersökning och riskbedömning gällande våld eller hot om våld i verksamheten.  Arbetsmiljöverket kräver därför att bolaget ska undersöka om arbetsförhållandena för de anställda [Läs mer…]