Strid om mjöldamm på Semper

Exponeringen för mjöldamm över-stiger gällande gränsvärde på Semper AB:s bageri i Korsnäs. Nu förbereder Arbetsmiljöverket ett vitesföreläggande för att förmå bolaget att vidta åtgärder så att exponeringen senast 30 november ligger under gränsvärdet. På anläggningen [Läs mer…]

Myndigheter ställer krav på Kronfågel

Kronfågel i Valla är hårt ansatt av krav från flera tillsynsmyndigheter. Arbetsmiljöverket har ställt krav på åtgärder beträffande smittspridning av campylobacter, Länsstyrelsen Södermanland om djurskydd, kycklingar som kan ha skållats levande och nu senast Livsmedelsverket [Läs mer…]