Vite mot Närke Kött

Närke Kött i Örebro AB har fått ett föreläggande med krav på förbättringar i fråga om belastningsergonomi och buller. Föreläggandet är förenat med ett vite om 75 000 kronor. När Arbetsmiljöverket förra hösten inspekterade företaget [Läs mer…]