Fåddman krävs på åtgärder

Fåddman i Segeltorp har fått krav från Arbetsmiljöverket att senast 21 augusti ha åtgärdat olika brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vid en inspektion framkom att bolagets system för arbetsmiljö-arbetet var under uppbyggnad, och att det [Läs mer…]

Söderköpings bageri riskerar vite

Arbetsmiljöverket har beslutat om förbud och föreläggande mot Söderköpings bageri AB i Norrköping för att undanröja risken att arbetstagare skadas eller blir sjuka. Förbud och föreläggande är förenade med vite på sammanlagt 175 000 kronor. Arbetsmiljöverket [Läs mer…]