Slaktade för mycket – tvingas böta

Under 2018 slaktades 12 100 000 kycklingar vid Atrias anläggning i Sölvesborg (Lagerberg i Norjeby). Vilket innebar att man överskred länsstyrelsens tillstånd på 11 500 000 kycklingar med 600 000. Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Malmö har därför gett [Läs mer…]

Klämde hand i skänkvagnshiss

En skänkvagn orsakade i mitten av januari en arbetsolycka på Ingelsta Kalkon i Tomelilla. Skänkvagnen gled ur säkerhetsanordningen i skänkvagnshissen under pågående upphissning. En anställd försökte då ta tag i och stoppa den drygt 200 [Läs mer…]

Bageri riskerar vite på 75 000

Arbetsmiljöverket krävde i augusti förra året i ett vitesföreläggande att Lilla Hembageriet i Motala AB senast 15 oktober skulle ha åtgärdat olika arbetsmiljöbrister. Kraven gällde bland annat maskinskydd och bolagets systematiska arbetsmiljöarbete och omfattade åtta [Läs mer…]

Nattarbete bedöms vara cancerrisk

Världshälsoorganisationens och FNs forskningsorganisation för att bekämpa cancer, IARC i Lyon, klassade 2007 nattarbete som sannolikt cancerframkallande. Nu har en internationell expertgrupp under IARC, bestående av 27 forskare från 16 länder, gjort en ny bedömning [Läs mer…]