Arla slipper avgift på 400 000

I slutet av november förra året utfärdade Arbetsmiljöverket ett sanktionsavgiftsföreläggande på 400 000 kronor till Arla Foods. Det var vid en inspektion som man upptäckte att bolaget använde en bakgavellyft som underkänts vid besiktning och att [Läs mer…]

Bageri riskerar vite på 75 000

Svelands Bageri AB i Eskilstuna har fått ännu ett vitesföreläggande om att åtgärda olika brister i arbetsmiljön. Det handlar precis som tidigare bland annat om kemikaliehantering, exponering för mjöldamm och manuell hantering av laster. Bageriet [Läs mer…]

Obesiktad lyft dyrt för bryggeri

Helsingborgs Bryggeri har fått ett avgiftsföreläggande på 40 000 kronor för att man brutit mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:6). Under några dagar i början av september förra [Läs mer…]

Brister i systematiskt arbetsmiljöarbete

Det finns brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet på AAK Dalby, i fråga om skyddsombuds och berörda arbetstagares möjlighet att delta och om åtgärdstid i handlingsplaner för maskinlinjerna. Arbetsmiljöverket kräver att bristerna åtgärdas.

Mer att åtgärda på bageri i Motala

Föreläggande. Arbetsmiljöverket har sedan 2018 genom föreläggande och förbud försökt förmå Lilla Hembageriet i Motala att åtgärda olika brister i arbetsmiljön. Tillsynsärendet började med en begäran från Livs regionala skyddsombud till Arbetsmiljöverket om förbud eller [Läs mer…]