Skyddsombud på Arla begär hjälp

Ett skyddsombud på Arla Foods Jönköpingsmejeri har vänt sig till Arbetsmiljöverket med en begäran om föreläggande eller förbud för att åtgärda brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Personalen på processavdelningen upplever att de måste [Läs mer…]

Fåddman krävs på åtgärder

Fåddman i Segeltorp har fått krav från Arbetsmiljöverket att senast 21 augusti ha åtgärdat olika brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vid en inspektion framkom att bolagets system för arbetsmiljö-arbetet var under uppbyggnad, och att det [Läs mer…]