Skadliga utsläpp på KLS Ugglarps

Inspektion. Avföring och urin från slaktdjur på KLS Ugglarps anläggning i Dalsjöfors har orsakat skadliga utsläpp i marken. Orsak: bristfällig förvaring i otäta containrar. Bolaget har därför fått ett strafföreläggande med företagsbot på 100 000 [Läs mer…]

SP Chark får böter

Vid inspektion på SP Chark AB i Asmundtorp konstaterade Arbetsmiljöverket att bolaget använde ett tryckkärl som innehöll kvävgas trots att det inte var kont- rollerat och godkänt. SP Chark har därför fått ett föreläggande med [Läs mer…]

Norrmejerier överskred utsläpp

Norrmejerier i Umeå har fått ett strafföreläggande med företagsbot på 50 000 kronor för otillåten miljöverksamhet på grund av bristande rutiner. Den 9 september förra året bröt mejeriet mot gällande miljövillkor genom att utsläppet av syreförbrukande [Läs mer…]