Totalsvängning

I november förra året dömdes Abba Seafood att betala 300000 kronor i företagsbot för arbetsmiljöbrott sedan en ung säsongsarbetare skadats svårt i en maskin. Nu konstaterar Hovrätten för västra Sverige att det inte är visat att någon företrädare för bolaget av oaktsamhet vållat skadan, och friar därför Abba Seafood helt från ansvar för olyckan. [Läs mer…]

Omar får inte skadestånd

Omar Zen Al-Abedin miste tre fingrar i en utdömd köttkvarn utan skyddsanordningar. I tingsrätten dömdes Skåne Kött och Kebabs ägare för arbetsmiljöbrott, och företaget skulle betala företagsbot om 75000 kronor. Hovrätten friar nu såväl ägaren som företaget från ansvar för olyckan, vilket innebär att Omar Zen Al-Abedin inte kan få något skadestånd. [Läs mer…]

Böter för skärolycka

En kvinnlig charkuterist på Bernd’s Chark AB skadade vänster hand svårt i en förpackningsmaskin som för tillfället saknade skydd. Nu har företagets ägare dömts till 50 dagsböter för arbetsmiljöbrott, och företaget ålagts en företagsbot om 100000 kronor. [Läs mer…]

”Olyckan gick att förutse”

Olycksrisken har varit högst förutsägbar. Företaget har haft rimliga möjligheter att åtgärda olycksrisken, och åtgärder borde ha vidtagits långt tidigare. Med den motiveringen dömer Uddevalla tingsrätt Abba Seafood AB att betala 300000 kronor i företagsbot efter en olycka där en säsongsanställd operatör skadades så svårt att han måste amputera vänster arm. [Läs mer…]