Böter för skärolycka

En kvinnlig charkuterist på Bernd’s Chark AB skadade vänster hand svårt i en förpackningsmaskin som för tillfället saknade skydd. Nu har företagets ägare dömts till 50 dagsböter för arbetsmiljöbrott, och företaget ålagts en företagsbot om 100000 kronor. [Läs mer…]

”Olyckan gick att förutse”

Olycksrisken har varit högst förutsägbar. Företaget har haft rimliga möjligheter att åtgärda olycksrisken, och åtgärder borde ha vidtagits långt tidigare. Med den motiveringen dömer Uddevalla tingsrätt Abba Seafood AB att betala 300000 kronor i företagsbot efter en olycka där en säsongsanställd operatör skadades så svårt att han måste amputera vänster arm. [Läs mer…]

Böter efter arbetsplatsolycka

Scan i Skara riskerar att få betala en företagsbot om 250 000 kronor efter en olycka för tre år sedan i en så kallad skinnermaskin. En kvinnlig operatör fastnade då med handsken i frammatningsvalsen och fick huden på vänster hands undersida bortskuren av maskinens skärblad. [Läs mer…]