Kan vi svälja det också?

[Ur nummer: 02/2004] Givetvis är det i grunden bra med en facklig/politisk samverkan mellan LO och Socialdemokraterna. Men när den socialdemokratiska regeringspolitiken tenderar, som den gör nu, att gira tvärt åt höger så lurar en [Läs mer…]

Vart är arbetsgivarna på väg?

[Ur nummer: 03/2004] Dästa och mätta rapar de inför varje avtalsrörelse upp samma tjuriga NEJ till anständiga fabriksarbetarlöner, vettigt reglerad arbetstid, förbättrad arbetsmiljö… Vad vill egentligen arbetsgivarna uppnå med sitt ägarskap? Vilka blodfulla varelser har [Läs mer…]

Avtal bättre än lag

Kommer de svenska kollektivavtalen att överleva i ett allt mer harmoniserat och internationaliserat EU?
Den frågan försöker Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd, bena ut i en liten LO-skrift, ”Svensk arbetsrätt i en internationell ekonomi”. [Läs mer…]