Färre nekas sjukpenning

LAGÄNDRINGAR. Under förra året minskade antalet personer som nekades sjukpenning efter sex månaders sjukskrivning, enligt Sveriges Radio Ekot och TT.  2021 var det 11 procent som inte fick ersättning på grund av avslag. Motsvarande siffra [Läs mer…]

Våga blåsa i visselpipan

I det här numret av Mål & Medel skriver vi om Livsmedelsverkets visselblåsarfunktion. Till den kan man göra en anonym anmälan om både arbetsmiljöproblem och oegentligheter inom livsmedelsindustrin. Tveka inte att blåsa i pipan, vi [Läs mer…]