Cola stäms för bestraffning

Huvudskyddsombudet på Coca-Cola i Jordbro har omplacerats till ett lagerarbete med 5 842 kronor mindre i lön. Livs anser att det är frågan om en föreningsrättskränkning och stämmer företaget i Arbetsdomstolen på 550 000 kronor.

Huvudskyddsombudet, som är tekniker, har jobbat på Coca-Cola i 20 år. Under de senaste åren har han jobbat fackligt på 75 procent av sin arbetstid. Han har flera tunga fackliga uppdrag, bland annat vice klubbordförande, ordförande i koncernfacket och ordinarie arbetstagarledamot i bolagsstyrelsen.

Enligt stämningsansökan har han som skyddsombud upplevt att klimatet på arbetsplatsen blivit sämre under de sista åren. Han har varit tvungen att påminna och ligga på arbetsgivaren för att åtgärder ska vidtas efter exempelvis skyddsronder.
Det har också förekommit att skyddsombuden inte blivit kallade när olika förändringar ska göras. Informationen har kommit på ett senare stadium.

I januari 2016 blev han plötsligt omplacerad från sitt kvalificerade arbete som tekniker till arbete i fabrikens lager.
Han fick samtidigt besked om att hans lön skulle sänkas med 5 842 kronor i månaden.
Coca-Cola hävdar att anledningen till omplaceringen inte var hans fackliga engagemang utan istället bottnade i hans personliga uppträdande.
Det är en förklaring som Livs inte godtar.
– Det är ett fåtal händelser som Coca-Cola åberopat och de har varit relaterade till hans fackliga arbete, säger Livs förbundsombudsman Jörgen Nyberg.
Efter tvisteförhandlingar har företaget tagit tillbaka lönesänkningen, men situationen har varit mycket påfrestande för huvudskyddsombudet, som på grund av omplacering och lönesänkning varit tvungen att sjukskriva sig för en akut krisreaktion.
– Det är oerhört väsentligt att den förtroendevalde kan utföra sitt uppdrag utan att riskera repressalier från arbetsgivaren. Även om huvudskyddsombudet efter förhandlingar fått behålla sin tidigare lön upplever han det som ett hot. Han vet ju inte vad som kan hända i framtiden, säger Jörgen Nyberg.
Coca-Colas presstalesman Peter Bodor förnekar att omplaceringen är en bestraffning för huvudskyddsombudets fackliga engagemang, och uppger att han inte kan förklara mer på grund av personalsekretess.