En låg lön för de som har sjukersättning och ändå jobbar

Nr 7-8/2019

Det finns i vårt samhälle människor som inte får någon som helst morot när de arbetar. Det har hänt att de som har sjukersättning, inte får kalla sitt arbete för jobb. Ändå finns det en möjlighet för de som har habiliteringsersättning, att få en liten morot.
Morot tror jag betyder, att man får en glädjande inkomstkälla. För en person som har en diagnos, som bipolär eller manodepressiv sjukdom, finns alltså ett utnyttjande som jag tycker inte är bra! Det finns alltså en piska, men inte en morot!

Piskan är att lida, med sin sjukdom. Morot är glädje i arbetet! Men ni kanske tycker att jag inte får kalla detta för utnyttjande, eller piska. För man har inte ens halvtidsarbete.
Mitt förslag är att ge människor utan lön, en liten lön på 25 kronor i timmen, när de faktiskt gör en viktig insats i samhället. Obs! Detta är förbehållet de människor som kanske jobbar 10 till 15 timmar i veckan. Lönen skulle alltså bli 250 kronor till 375 kronor i veckan. Det är viktigt för en fattig människa. Arbetaren är värd sin lön!
Rolf Karlsson