Extra till lågavlönade

Nr 10/2015

 Nu när avtalsrörelsen är i gång hoppas jag att Gerald Lindberg, Livs andre ordförande och avtalsansvarige, ser till att vi som ligger under 25 000 kronor i månaden och 142 kronor i timmen får en extra höjning, så att vi denna gång hamnar på den summa som han gick ut med förra gången som det var klart med avtalet.  De som jobbar inom glass-, konserv-, och chokladbranschen tillhör de som inte når upp till 25 000 kronor i månaden. Jag håller tummarna, för det skiljer tusenlappar inte bara hundringar.

Med vänlig hälsning,

Helen

• Svar direkt:  Hej Helen, först och främst vill jag gärna framföra att vi är många som är inblandade om vilka krav som framställs och slutligen godtas i en avtalsrörelse, såväl medlemmar, delegationer, förbundsmötets ledamöter och förbundsstyrelse är inblandade. Vi får också in många motioner med avtalskrav som kommer direkt från medlemmar och klubbar, vilket är glädjande. Dessa behandlas slutligen i respektive avtalsdelegation.

Senast vi träffade avtal, 2013, lade vi in en brytpunkt, ett så kallat knä, på 25000 kronor i månaden. Detta innebar att de avtalsområden som hade ett genomsnittligt löneläge på under 25 000 kronor i månaden fick en högre löneökning i kronor och ören än de avtalsområden som låg över 25 000 kronor i månaden. Även i tidigare avtalsrörelser har vi fört fram och lyckats få igenom liknande konstruktioner. Detta är till gagn för de avtalsområden som har ett lägre löneläge.

Vilka konstruktioner och vilka avtalskrav som kommer att fastställas i avtalsrörelsen 2016 är ännu för tidigt att säga. Inkomna motioner ska nu gås igenom samtidigt som vi för diskussioner om samordningar med facken industrin och med LO. Jag tror däremot att vi ska kunna komma överens om att försöka få till stånd ett extra lyft för lågavlönade områden.

Gerald Lindberg