Hög alkoholskatt ökar alkoholmissbruket

[Ur nummer: 10/2004] Vi, i Verdandi i Hultsfred och Östra Småland, har skrivit till Kent Härstedt och krävt att han skall lägga ett förslag på sänkt ölskatt  likvärdigt med det förslag han lagt på sänkt spritskatt.
Att sänka ölskatten skulle dels vara bra för de som jobbar i bryggeribranschen och dels för de kunder som handlar på Systembolaget, för då kan de, till ett rimligt pris, välja ett alkoholsvagare alternativ än starksprit.
En sänkt ölskatt ger även Systembolaget  mer inkomster och en bättre möjlighet att överleva som alkoholpolitiskt kontrollorgan, så att vi slipper  få ut spriten till försäljning i livsmedelsbutiker och bensinmackar.
Sen ett litet varningens ord till alla nykterhetsfanatiker som ensidigt vill behålla den höga alkoholskatten för att, som de säger, få bukt med alkoholskador och missbruk.  Det är ju den höga alkholskatten som gör att ”missbruket” ökar nu, i form av en okontrollerad privat införsel av sprit  och öl från Danmark, Tyskland och så vidare. Det dricks som aldrig förr i ”stugorna”nu.
Om vi sänker öl- och spritskatten nu kan vi snabbt få stopp på den ohejdade införseln. Sen kan vi börja ”arbeta” för en högre och enhetlig alkoholskatt och strikta införselregler inom hela EU för att få bukt med överkonsumtionen av alkohol.
Vi menar att enhetlig säkning av skatten på sprit, vin och starköl kommer att leda till minskad konsumtion av de alkholstarka alternativen. En sänkning enbart av spritskatten däremot  kommer att leda till en ökad  konsumtion av starksprit.
Peter Norrby
Livs-medlem i Verdandi Hultsfred och Östra Småland