Hur fjärmad från verkligheten kan politiken bli?

[Ur nummer: 06/2004] Är det rätt att den svenska alkoholnäringen ska slås ut med hjälp av svenska politiker och lämna marknaden öppen för utländska tillverkare?
Ska vi stillatigande sitta och se på hur svensk alkoholpolitik förintar en månghundraårig tradition?
Är det rätt  att hundratals personer  ska förlora  sina jobb på grund av handlingsförlamning i den svenska regeringen och riksdagen?
Vi i Vin & Sprits fackklubbar, Livs, Sif och Ledarna, har tröttnat på att vänta och kräver nu ett snabbt beslut från regering och riksdag för att rädda arbetstillfällen och bevara ett kulturarv.
Vi har redan sett hur den svenska ölnäringen lider under den orättvisa skattekonkurrensen med grannländerna. Och hur allt  fler arbetstillfällen försvinner ur landet.
Nu kommer nästa dråpslag mot alkoholnäringen. Spriten flödar in i landet från våra grannländer.
Vi har redan sett att spritförsäljningen sjunker snabbt i södra och sydvästra delarna av Sverige. Nu minskar försäljningen även allt högre upp i landet.
För vår, Vin & Sprits, Sundsvallsfabrik är risken stor att det snart inte finns ekonomiskt underlag för att driva den vidare. Det betyder 100 förlorade arbetstillfällen!
Nu, Sveriges politiker är det dags att reagera och agera! Det enda rätta är att snarast justera ner alkoholskatterna till övrig EU-nivå. Det är det enda sättet att komma tillrätta med den snabbt växande gränshandeln och att förhindra att arbetstillfällen försvinner ur landet.
Vin & Sprits
koncernfackliga klubbarStefan Brandt, Livs,
Johan Lund, Sif,
Åke Juhlin, Ledarna