Livsklubben på Dafgård: ”Varför är Gerald så nöjd?”

[Ur nummer: 06/2004] l I mål&medel nr 5/04 är ”Livs förhandlingschef” Gerald Lindberg väldigt nöjd med det nya avtalet. Han är så nöjd, ja nästan på gränsen till lyrisk.
Men varför är han det?
Inkassering av fackavgiften behöver han kanske inte bekymra sig om så länge till när medlemmarna inser att den ordinarie arbetstiden inte längre är måndag – fredag mellan 0600 – 1800 utan ”Om parterna inte träffar lokal överenskommelse om arbetstid, är den ordinarie arbetstiden högst nio timmar per arbetspass under högst fem arbetspass per vecka”.
I nästa stycke står det:  ”Parterna är även överens om att snarast tillsätta en arbetsgrupp i syfte att ta fram ersättningsregler för obekväm arbetstid i de branschsupplement som inte innehåller sådant idag”.
Man kan väl i rimlighetens namn inte ha avtalet färdigt innan OB-tids reglerna är klara?
Våra värsta farhågor är att arbetsgivarna kommer att meddela de anställda att, varsågod, kom och jobba fredag – tisdag, eller onsdag – söndag.
Hur ska vi på lokal nivå kunna försvara en sådan överenskommelse för våra arbetskamrater?
Livsklubbens styrelse på Gunnar Dafgård AB i Källby.

Svar direkt: Nöjd med slutresultatet, inte lyrisk.
Resultatet efter en avtalsrörelse innebär att det alltid finns detaljer som kunde varit bättre men som brukligt är i en förhandling så finns det två parter och därmed två viljor som slutligen ska förenas.
Vad jag uttrycker i mål&medel är att det sammantaget är ett lyckat slutresultat, vilket även den inkallade förhandlingsdelegationen tycker. Riksavtalsför-handlingar handlar inte bara om pengar, även om det slutligen är den frågan som är oerhört central i överenskommelsen.
Här kan vi konstatera att vår linje, att diskutera kronor och ören, inte procent, var framgångsrik. Även i arbetsmiljöfrågan som vi slitit så hårt med under lång tid har fått genomslag i avtalet. Inte minst viktig i slakt och charkbranschen.
Att vi sedan lämnade frågan om OB-ersättningarna öppna ett tag bygger en hel del på förtroende mellan parterna för att få en lösning till stånd. Likaledes  hyser jag förtroende för den lokala fackliga organisationen att genom förhandlingar åstadkomma bra arbetstider för våra medlemmar med hänsyn taget till arbetsplatsens förutsättningar.
Ersättningarna på OB-tid är nu framförhandlade och under den korta tid som förhandlingarna om OB-tabell pågått har även parterna varit överens om att den tidigare använda ersättningsformen skulle gälla.
Sammantaget så tycker jag vi kan vara nöjda med slutresultatet och stå upp för det. Förhandlingsdelegationen har gjort ett bra slutarbete.
Gerald Lindberg
Tredje ordförande