Mer till de små, mindre till de stora!

[Ur nummer: 09/2004] LRF är storböndernas organisation. Dom har verkligen varit framgångsrika i att lobba fram EU-bidrag för storbönderna. 
Ju större gård – arealsmässigt – desto mer i EU-bidrag!.
Det borde vara tvärtom! De små gårdarna, de som verkligen håller det svenska landskapet öppet och där man sliter hårt för att få det att gå runt ekonomiskt, borde få de största bidragen.
Mer till de små gårdarna och mindre i bidrag ju större gården är.

Peter Norrby